Motivasi Pelajar Cemerlang: Sanggup Berkorban
Jul21

Motivasi Pelajar Cemerlang: Sanggup Berkorban

Motivasi Pelajar Cemerlang: Sanggup Berkorban

Read More
صرف/SARAF/SORF: Tamrin / Latihan Pelajaran 1 & 2
Jul21

صرف/SARAF/SORF: Tamrin / Latihan Pelajaran 1 & 2

٢- (ا) هات الماضى لكل مضارع مما يأتى واذكر بابه، وضع أربعة أفعال فى جملة مفيدة
Datangkan (berikan) feel madhi bagi feel mudhari’ berikut beserta ‘bab’nya. Bina empat ayat dengan menggunakan mana-mana empat feel daripada perkataan-perkataan berikut:
يـَــرْسـُــم . يـَــكـْـسـِــرُ . يـَــسـْــأل . يـَـمـْــشــِـى يَـشـْــكر . يـَــغــفــر يـَــعـْــظـُــم . يـَــنـْـز ِل

Read More
صرف/SARAF/SORF: WAZAN Feel Ruba’i Mujarrad:(الفعل الرباعى المجرد (فَـعـْــلـَـلَ يـُــفـَــعـْـلـِـلُ
Jul21

صرف/SARAF/SORF: WAZAN Feel Ruba’i Mujarrad:(الفعل الرباعى المجرد (فَـعـْــلـَـلَ يـُــفـَــعـْـلـِـلُ

Hari ini kita akan mempelajari tentang feel ruba’i mmujarrad (tulisan berwarna biru) iaitu feel yang mempunyai empat huruf asal (tiada penambahan huruf di dalam wazan). Untuk mengingati pelajaran kali ini amat mudah kerana wazan feel ruba’i mujarrad hanya mempunyai satu wazan sahaja. Iaitu:

Read More
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.7 : ال (alif lam qamariah dan syamsiah ) Jawapan Tamrin / Latihan 1,2 dan3
Jul21

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.7 : ال (alif lam qamariah dan syamsiah ) Jawapan Tamrin / Latihan 1,2 dan3

١- اِقـْــرَأ ْ وَاكـْــتـُــبْ مـَــعَ ضـَــبـْــطِ أ َوَاخـِــر ِ الْــكـَـلـِــمَــاتِ Baca dan tulis serta bariskan huruf akhir dengan betul: Read and write with the correct ending: الـْــبـَــابُ . الــتَّــاجـِــرُ . الــنـَّــجـْــمُ . الـْــقـَــمـَــرُ الــدِّيـْــكُ الـْــمـَــاءُ الـسـَّــر ِيـْــرُ . الـْــبـَــيـْــتُ . الـْــمـَــسـْـجـِــدُ . الــرَّجـُــلُ الــسـُّــكـَّــرُ . الـْــوَرَقُ *** Hukum asal – baris pada huruf terakhir sesuatu isim (nama) ialah hadapan (dhammah- ضَــمَّــة) Kenapa? Hemmm, boleh atau tidak jika saya katakan begini: kerana perkataan-perkataan itu tidak bekerja dan tidak dikerjakan. Atau kerana perkataan-perkataan itu belum mempunyai fungsi apa-apa di dalam ayat.

Read More
BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: بـِـسـُـرْعـَـةٍ : cepat : quickly : fast
Jul21

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: بـِـسـُـرْعـَـةٍ : cepat : quickly : fast

Situasi 1: # Belum Tidur Lagi Situasi 2: * Minta Diri Situasi 3: # Lambat Pergi Kerja Situasi 4: Bulan Ramadhan Datang Lagi

Read More
Page5of28« First<<34567>>10>>Last »
Share/Save
Share/Save