I’RAB : IRAB : اعراب
Oct11

I’RAB : IRAB : اعراب

مـَــرَرْت ُ بـِــغـُــلاَمٍ
مَرَرْت ُ (مَرَرْ) : فعل ماضى مبنى على السكون لاتصاله بضمير ر فع متحرك
ت ُ) : ضمير بارز متصل مبنيّ على الضم فى محل رفع فاعل
بـِــغـُــلاَمٍ (الباء) : حرف ُ جَـرٍّ
غلام) : مجرور بالباء. علامة جره كسرة ظاهرة فى آخره
مـَــرَرْت ُ بـِــغـُــلاَم ِ زَيـْـدٍ
مَرَرْت ُ (مَرَرْ) : فعل ماضى مبنى على السكون لاتصاله بضمير

Read More
Belajar Bahasa Arab Tahun 1
Oct11

Belajar Bahasa Arab Tahun 1

: أ ُحـِــبّ ُ أ ُسـْــرَتـِــى Keluarga, جـِــسـْــمى السـّـَــلـِــيمِ Anggota Badan, ثـَــوْبـِــى جـَــمـِــيــل Pakaian, تـَــعـَــالَ إ ِلـَــى الـْــمـ

Read More
نحو/NAHU: Tanda-tanda Isim
Oct07

نحو/NAHU: Tanda-tanda Isim

Assalamualaikum, pada pelajaran sebelum ini kita telah pelajari tentang isim yang boleh berubah-ubah (isim mutasarrif) dan isim yang kekal tidak boleh berubah baris mahupun bentuknya dalam apa jua keadaan (isim ghair mutasarrif).
Pada kali ini kita kenali pula apakah tanda-tanda sesuatu perkataan itu dikategorikan sebagai ‘ISIM’ mutasarrif.
Berdasarkan jadual di atas, tanda-tanda isim ada 5.
1. Jar – antara tanda jar / majrur ialah baris

Read More
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 4.2.i: Latihan 4 (Nama-nama Orang)
Oct06

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 4.2.i: Latihan 4 (Nama-nama Orang)

Sila perhatikan contoh-contoh di atas. Nama-nama lelaki baris huruf terakhir berbaris dua (tanwin) tetapi nama-nama orang perempuan pula huruf terakhirnya hanya berbaris satu di hadapan.
Kepada anda yang pernah belajar Bahasa Arab mungkin pernah terjumpa nama orang lelaki yang tidak boleh berbaris tanwin pada huruf terakhirnya. Tidak mengapa, itu ada perbincangannya dalam tajuk pelajaran akan datang. Adalah penting dalam pelajaran Lughah ini anda mengikutinya tanpa melangkau mana-mana

Read More
Page3of3123
Share/Save
Share/Save