BALAGHAH: Isti’arah Tasrihiyyah dan Makniyyah
 • Print Friendly, PDF & Email

  Nota:
  1. Tajuk ini diajar oleh Ustazah Aina Sabariah binti Mat Isa. Penerbit rancangan ini ialah DJ Ustazah Mona binti Jasman.

  2. Tulisan seperti ini ‘ ص ٧٨ ‘ tiada apa-apa. Hanya untuk rujukan Mykrk sahaja.

  Selamat mengulangkaji………..

  Isti’arah Tasrihiyyah : الاستعارة تصريحية

  ص ٤٦-٥٠

  Takrif:
  فى اللغة: طلب الاعارة
  Minta pinjam (bunga bahasa)

  Istilah:

  في الإصطلاح: اللفظ المستعمل فى غير ما وضع له لعلاقة المشابهة

  ومع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي

  Kalimah yang digunakan bukan pada tempat asalnya kerana ada hubungan kesamaan dan ada konteks yang menghalang makna asal

  Contoh:

  هو أسد
  Beliau adalah singa

  رأيت أسدا يتكلم
  Saya melihat seekor singa sedang bercakap

  -> Singa itu bukan ‘singa’ yang sebenar

  Tasybih yang dibuang salah satu rukun

  Isti’arah ada 2:

  1. Istiarah Tasrihiyyah:
  هي ما صرح فيها بلفظ المشبه به
  Musyabbah dibuang tetapi dijelaskan sebutan Musyabbah bih

  Contoh:

  اهدنا الصراط المستقيم

  Tunjukkan kami jalan yang lurus

  Agama = jalan

  Asalnya: اهدنا الدين مثل الصراط المستقيم

  Tunjukkanlah kami agama seperti jalan yang lurus. (Hilangkan sebutan الدين)

  Ibrahim ayat 1:

  Gelap ظلمات = Kafir كفر

  Cahaya نور = Iman إيمان

  فى الخد مطر
  Di pipi awak ada hujan

  Hujan = air mata

  Contoh:
  يقود ماليزيا أسد شجاع
  Makna: Malaysia dipimpin oleh singa yang berani

  رأيت بحرا يتحدث في الكلية
  Makna: Saya melihat laut sedang bercakap dalam kuliyyah

  2: Isti’arah Makniyyah

  Isti’arah Makniyyah: الاستعارة مكنية

  ص ٤٦-٥٠

  هي خذف فيها المشبة به وبقيت صفة من صفاته

  هي ما خذف فيها المشبه به، ورمز له بشيء من لوازمه

  Musyabbah bih dibuang terus tetapi kekal dalam ayat itu satu ciri musyabbah bih yang menunjukkan kaitan dengan musyabbah bih

  Contoh:
  حدثتنى التاريخ عن ماليزيا
  Makna: Sejarah telah menceritakan kepadaku tentang Malaysia
  Sejarah = manusia (bercakap adalah simbol manusia)

  طار الخبر فى المدينة
  Makna: Telah terbang cerita di bandar

  burung dibuang, tapi ada satu ciri burung iaitu ‘terbang’

  Surah al-Isra’: Dan hendaklah engkau merendahkan sayap dirimu kepada ibu bapa dengan penuh kasih sayang.
  Sayap = tawaduk, kasih sayang

  burung tidak disebut, tapi ada satu ciri burung iaitu ‘sayap’

  Surah Maryam: Tuhan-ku, tulang-tulangku telah lemah dan kepalaku menyala dengan uban

  kepala tidak menyala

  kepala = kayu api (menyala)

  بكت السماء ليلة أمس
  Langit telah menangis malam semalam

  langit = manusia (menangis)

  ضحكت السماء

  Langit telah ketawa

  = Langit cerah

  Penghargaan Dan Terima Kasih:
  1. Radio IKIM.fm
  2. Ustazah Mona binti Jasman
  3. Ustazah Aina Sabariah binti Mat Isa

  Rujukan:
  استاذ اسماعيل حسين. 1983. علم البلاغة للقسم التوجيهى. كوالا لمڤور: ڤرچيتقن ديوان بهاس دان ڤستاك

  Comments

  comments

  Author: dusakal thooluut

  Passion terhadap aktiviti blogging. Semoga Islam tersebar ke seluruh alam. Dunia sementara, akhirat kekal.

  Share This Post On
  Share/Save
  Share/Save