Dialog Asas : الـْــوَظـِــيـفـَــة: Pekerjaan (Proton, Kem. Pelajaran)
 • Print Friendly, PDF & Email


  أ َيـْــنَ تـَــتـَــوَظـّـَـفُ يـَـا عـُــمـَــر؟ &
  aina tatawazzofu ya Umar?
  & Di manakah awak bekerja hai Umar?

  أ َتـَــوَظـّـَــفُ فـِــى شـِــرْكـَــةِ بُــرُوتـُــونَ @
  atawazzofu fii syirkati buruutuun
  @ Saya bekerja di syarikat Proton.

  أ َيـْــنَ مـَـقـَــرّ ُهـَــا؟ &
  aina maqorruha?
  & Di manakah tempatnya (pejabatnya)?

  مـَـقـَــرّ ُهـَــا فـِــى شـَــاه عـَــالـَــمْ @
  maqorruhaa fii Shah Alam
  @ Tempatnya (pejabatnya di Shah Alam.

  وَأ َيـْــنَ تـَــشـْــتـَــغـِــلُ؟ &
  wa’aina tasytaghilu?
  & Dan di mana pulakah awak bekerja?

  أ َشـْـتـَــغـِــلُ فـِــى و ِز َارَةِ التـّـَــعـْــلـِــيم @
  asytaghilu fii wizaarotit taaliim
  @ Saya bekerja di Kementerian Pelajaran.

  أ َيـْــنَ دِيوَانـُــهـَــا؟ &
  aina diiwaanuhaa?
  & Di manakah pejabatnya?

  دِيوَانـُــهـَــا فـِــى كـُــوَلاَ لـُــمـْـفـُــور @
  diiwaanuhaa fii Kuala Lumfuur
  @ Pejabatnya di Kuala Lumpur.  BAHASA URDHU:

  Qur’an Majid ki eik ayat sikna so rakaat se afdzal he or ilm ka eik bab sikna hazar se afdzal he.
  Belajar sepotong ayat al-Qur’an adalah lebih baik daripada seratus rakaat solat sunat, (belajar) satu bab ilmu (samada dapat amalkan atau tidak) adalah lebih baik daripada seribu rakaat solat sunat.

  eik : satu (sepotong)
  so : seratus
  hazar: seribu

  To learn one ayat of Holy Qur’an is better than one hundred rakaat nafil, one chapter of knowlwdge is better than one thousand rakaat nafil.

  nota: Maksud hadith ini bukanlah bermakna kita hanya perlu menuntut ilmu sahaja dan meninggalkan solat sunat, semua amalan agama ada kelebihan-kelebihannya tersendiri. Kadang kala dalam situasi yang berlainan, solat sunat tertentu pula lebih afdhal dikerjakan pada waktu tersebut berbanding menuntut ilmu. Rasulullah s.a.w pernah bersabda yang maksudnya lebih kurang “Sebaik-baik hamba ialah orang yang sentiasa memerhatikan pergerakan matahari dan bulan untuk beribadat kepada Allah.” Wallahua’lam.

  Rujukan:
  1. Hj. Mustafa Umar .1997. PERBUALAN BAHASA ARAB PERINGKAT ASAS. Kuala Lumpur : Darul Nu’man. m.s 13-14.
  2. Bahasa Urdhu – Amin Bai Pancasila.
  3. e-alqamus
  4. Smiley: zaazu.com, smileycentral.com

  Tajuk berkaitan:
  1.Mengapa huruf mad tidak dibariskan?
  2. Mengapa huruf arab terakhir tiada baris atau tanda bacaan?
  3. Kelebihan amalan-amalan yang disunatkan

  Comments

  comments

  Author: dusakal thooluut

  Passion terhadap aktiviti blogging. Semoga Islam tersebar ke seluruh alam. Dunia sementara, akhirat kekal.

  Share This Post On
  Share/Save
  Share/Save