BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi Apabila, Membaiki Mesin Basuh
 • Print Friendly, PDF & Email

  عـِــنـْــدَمـَــا
  Apabila

  (Situasi: Membaiki Mesin Basuh)

  * هـَــلْ يـُــمـْكـِـنُ أ َنْ تـُــصـْــلـِــحَ / تـُـصـْلـِــحـِــى هـَــذِهِ الـْــغـَــسـَّــالـَـة َ؟
  ڤلڠڬن: اداكه اوق بوليه ممباءيقي ميسين باسوه اين؟
  Pelanggan: Adakah awak boleh membaiki mesin basuh ini?

  هـَــلْ : Adakah
  يـُــمـْــكـِــنُ : boleh
  أ َنْ : (tiada makna, cuma berfungsi sebagai penghubung 2 perbuatan seperti fungsi ‘to’ dalam Bahasa Inggeris)
  تـُــصـْــلـِــحَ : awak membaiki (lelaki)
  تـُــصـْــلـِــحـِــى : awak membaiki (perempuan)
  هـَــذِهِ : ini
  الـْــغـَــسـَّــالـَـة : mesin basuh


  # بـِــالتـّـَــأ ْكـِــيـْــدِ
  ڤكداي: سوده تنتو
  Pekedai : Sudah tentu! (semestinya!)


  * مـَــتـَــى يـُــمـْــكـِــنُ أ َنْ آخـُــذ َهـَــا؟
  ڤلڠڬن: بيلا ساي بوليه امبيل؟
  Pelanggan: Bila saya boleh ambil?

  مـَــتـَــى : Bila
  يـُــمـْــكـِــنُ : boleh
  أ َنْ : (tiada makna, cuma berfungsi sebagai penghubung 2 perbuatan seperti fungsi ‘to’ dalam Bahasa Inggeris)
  آخـُــذ َهـَــا : saya mengambilnya
  => آخـُــذ : saya mengambil, هـَــا : nya ( الـْــغـَــسـَّــالـَـة : mesin basuh )


  # سـَــأ َتـّـَــصـِــلُ بـِــكَ / بـِــكِ عـِــنـْــدَمـَــا أ َنـْــتـَــهـِــى
  ڤكداي: ساي اكن تيليفون اوق اڤبيلا سياڤ
  Pekedai: Saya akan telefon awak apabila siap.

  سـَــأ َتـّـَــصـِــلُ بـِــكَ: Saya akan telefon awak (lelaki)
  سـَــأ َتـّـَــصـِــلُ بـِــكِ: Saya akan telefon awak (perempuan)
  => اِتـّـَــصَـــلَ + بـِ : menghubungi, telefon
  => سـَـ : akan, بِ + أ َتـّـَــصـِــلُ : saya telefon, كَ : awak (lelaki), كِ : awak (perempuan)
  عـِــنـْــدَمـَــا : apabila
  أ َنـْــتـَــهـِــى : saya siap

  PERBUALAN SESAMA LELAKI:


  هـَــلْ يـُــمـْــكـِــنُ أ َنْ تـُــصـْــلـِــحَ هـَــذِهِ الـْــغـَــسـَّــالـَـة َ؟
  Hal yumkinu an tusliha haazihil ghossaalata?
  ڤلڠڬن: اداكه اوق بوليه ممباءيقي ميسين باسوه اين؟
  Pelanggan: Adakah awak boleh membaiki mesin basuh ini?

  # بـِــالتـّـَــأ ْكـِــيـْــدِ
  Bit ta’kiidi!
  ڤكداي: سوده تنتو
  Pekedai : Sudah tentu! (semestinya!)


  * مـَــتـَــى يـُــمـْــكـِــنُ أ َنْ آخـُــذ َهـَــا؟
  Mataa yumkinu an aakhuzahaa?
  ڤلڠڬن: بيلا ساي بوليه امبيل؟
  Pelanggan: Bila saya boleh ambil?

  # سـَــأ َتـّـَــصـِــلُ بـِــكَ عـِــنـْــدَمـَــا أ َنـْــتـَــهـِــى
  Sa attasilu bika indamaa antahii.
  ڤكداي: ساي اكن تيليفون اوق اڤبيلا سياڤ
  Pekedai: Saya akan telefon awak apabila siap.

  PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:

  هـَــلْ يـُــمـْــكـِــنُ أ َنْ تـُــصـْــلـِــحـِــى هـَــذِهِ الـْــغـَــسـَّــالـَـة َ؟
  Hal yumkinu an tuslihii haazihil ghossaalata?
  ڤلڠڬن: اداكه اوق بوليه ممباءيقي ميسين باسوه اين؟
  Pelanggan: Adakah awak boleh membaiki mesin basuh ini?


  # بـِــالتـّـَــأ ْكـِــيـْــدِ
  Bit ta’kiidi!
  ڤكداي: سوده تنتو
  Pekedai : Sudah tentu! (semestinya!)

  * مـَــتـَــى يـُــمـْــكـِــنُ أ َنْ آخـُــذ َهـَــا؟
  Mataa yumkinu an aakhuzahaa?
  ڤلڠڬن: بيلا ساي بوليه امبيل؟
  Pelanggan: Bila saya boleh ambil?


  # سـَــأ َتـّـَــصـِــلُ بـِــكِ عـِــنـْــدَمـَــا أ َنـْــتـَــهـِــى
  Sa attasilu biki indamaa antahii.
  ڤكداي: ساي اكن تيليفون اوق اڤبيلا سياڤ
  Pekedai: Saya akan telefon awak apabila siap.

  Comments

  comments

  Author: dusakal thooluut

  Passion terhadap aktiviti blogging. Semoga Islam tersebar ke seluruh alam. Dunia sementara, akhirat kekal.

  Share This Post On
  Share/Save
  Share/Save