BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi Lusa, Balik Kampung
 • Print Friendly, PDF & Email

  بـَـعـْـدَ غـَـدٍ
  Lusa

  (Situasi: Mahu Balik Kampung)


  * أيـْــن سَـتـَـذ ْهـَـبُ /سَتـَذ ْهـبـِيـْنَهَـٰـذِهِ الإ ِجَـاز َة؟

  كمان اوق اكن ڤرڬي چوتي اين؟
  Ke mana awak akan pergi cuti
  ini?

  Where will you go during this holiday?

  أ َيـْــنَ : Ke mana
  سَـتـَـذ ْهـَـبُ : awak (L) akan pergi
  (سَ : akan, تـَـذ ْهـَـبُ : pergi)
  (Feel mudari’, dhamir kembali kepada ‘anta’ ‘أ َ نـْــتَ’ ,
  Oleh kerana tidak di dahului dengan apa-apa huruf, sama ada huruf nasab atau jazam, feel ini marfu’ – alamat marfu’nya dengan dhammah / baris depan pada huruf terakhirnya iaitu ‘ba’.)
  سَـتـَـذ ْهـَـبـِـيـْـنَ : awak (P) akan pergi
  (سَ : akan, تـَـذ ْهـَـبـِـيـْـنَ : pergi)
  (Feel mudari’, dhamir kembali kepada ‘anti’ ‘أ َ نـْــتِ’ ,
  Oleh kerana tidak di dahului dengan apa-apa huruf, sama ada huruf nasab atau jazam, feel ini marfu’ – alamat marfu’nya dengan thubut (ثبوت) / dikekalkan huruf ‘nun’)
  هَـٰـذِهِ : ini
  الإ ِجَـاز َة َ؟ : cuti


  # سَـأ َرْجـِـعُ إ ِلـَـى الـْـقـَـرْيَـةِ

  ساي اكن باليق كمڤوڠ
  Saya akan balik kampung.
  I will go back to my home town.

  سَـأ َرْجـِـعُ : Saya akan pulang
  (سَ : akan, أ َرْجـِـعُ: balik, pulang)
  Feel mudhari’ kembali kepada dhamir ‘ana’’أ َنـَــا‘
  إ ِلـَـى : ke
  الـْـقـَـرْيَـةِ : kampung

  * مَــتـَــى سَـتـَـذ ْهـَـبُ / سَـتـَـذ ْهـَـبـِـيـْـنَ ؟

  بيلا اوق اكن ڤرڬي؟
  Bila awak akan pergi?
  When will it be?

  مَــتـَــى : Bila
  سَـتـَـذ ْهـَـبُ : awak (L) akan pergi
  (سَ : akan, تـَـذ ْهـَـبُ : pergi)
  (Feel mudari’, dhamir kembali kepada ‘anta’ ‘أ َ نـْــتَ’ ,
  Oleh kerana tidak di dahului dengan apa-apa huruf, sama ada huruf nasab atau jazam, feel ini marfu’ – alamat marfu’nya dengan dhammah / baris depan pada huruf terakhirnya iaitu ‘ba’.)
  سَـتـَـذ ْهـَـبـِـيـْـنَ : awak (P) akan pergi
  (سَ : akan, تـَـذ ْهـَـبـِـيـْـنَ : pergi)
  (Feel mudari’, dhamir kembali kepada ‘anti’ ‘أ َ نـْــتِ’ ,
  Oleh kerana tidak di dahului dengan apa-apa huruf, sama ada huruf nasab atau jazam, feel ini marfu’ – alamat marfu’nya dengan thubut (ثبوت) / dikekalkan huruf ‘nun’)

  # بـَـعـْـدَ غـَـدٍ، إ ِن ْ شـَـاءَ اللهُ

  لوسا، إن شاء الله
  Lusa, insyaAllah.
  The day after tomorrow.

  بـَـعـْـدَ غـَـدٍ : lusa
  إ ِن ْ شـَـاءَ اللهُ : insyaAllah, jika Allah menghendaki
  (إ ِنْ : jika, شـَـاءَ : menghendaki, mengehendaki, mengingini, mahu, اللهُ : Allah)

  PERBUALAN SESAMA LELAKI:


  * أ َيـْــنسَـتـَـذ ْهـَـبُ هَـٰـذِهِ الإ ِجَـاز َة َ؟
  Aina satazhabu haazihil ijaazata (ijaazah)?
  كمان اوق اكن ڤرڬي چوتي اين؟
  Ke mana awak akan pergi cuti ini?

  # سَـأ َرْجـِـعُ إ ِلـَـى الـْـقـَـرْيَـةِ
  Sa’arji`u ilal qoryati (qoryah).
  ساي اكن باليق كمڤوڠ
  Saya akan balik kampung.

  * مَــتـَــى سَـتـَـذ ْهـَـبُ ؟
  Mataa satazhabu?
  بيلا اوق اكن ڤرڬي؟
  Bila awak akan pergi?

  # بـَـعـْـدَ غـَـدٍ، إ ِن ْ شـَـاءَ اللهُ
  Ba`da ghodin insyaAllah.
  لوسا، إن شاء الله
  Lusa, insyaAllah.

  PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:

  * أ َيـْــنسَـتـَـذ ْهـَـبـِـيـْـنَ هَـٰـذِهِ الإ ِجَـاز َة َ؟
  Aina satazhabu haazihil ijaazata (ijaazah)?
  كمان اوق اكن ڤرڬي چوتي اين؟
  Ke mana awak akan pergi cuti ini?

  # سَـأ َرْجـِـعُ إ ِلـَـى الـْـقـَـرْيَـةِ
  Sa’arji`u ilal qoryati (qoryah).
  ساي اكن باليق كمڤوڠ
  Saya akan balik kampung.

  * مَــتـَــى سَـتـَـذ ْهـَـبـِـيـْـنَ ؟
  Mataa satazhabu?
  بيلا اوق اكن ڤرڬي؟
  Bila awak akan pergi?

  # بـَـعـْـدَ غـَـدٍ، إ ِن ْ شـَـاءَ اللهُ
  Ba`da ghodin insyaAllah.
  لوسا، إن شاء الله
  Lusa, insyaAllah.

  Rujukan:
  1. هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِ Radio IKIM.FM (Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim & Pn. Mona binti Jasman)
  2. Teacher Nash.
  3. Kamus Dewan Edisi Ketiga
  4. Smiley: sweetim dan zaazu.com

  Comments

  comments

  Author: dusakal thooluut

  Passion terhadap aktiviti blogging. Semoga Islam tersebar ke seluruh alam. Dunia sementara, akhirat kekal.

  Share This Post On
  Share/Save
  Share/Save