BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi Tetapi, Anak Hendak Jalan-jalan
 • Print Friendly, PDF & Email

  لـَٰـكـِنْ
  tetapi : but.

  (Situasi: Anak Hendak Keluar Jalan-jalan)

  * َأ َيـْــن َ تـُــر ِيـْــدُ / تـُــر ِيـْـــدِيـْــنَ أ َن تـَــذ ْهـَــبَ /
  تـَــذ ْهـَــبـِــى ؟

  كمان اوق نأ ڤرڬي؟
  Ke mana awak nak pergi?
  Where are you going?

  َأ َيـْــن : Ke mana
  تـُــر ِيـْــدُ : awak (L) hendak
  (Feel mudari’, dhamir kembali kepada ‘anta’ ‘أ َ نـْــتَ’ ,
  Oleh kerana tidak di dahului dengan apa-apa huruf, sama ada huruf nasab atau jazam, feel ini marfu’ – alamat marfu’nya dengan dhammah / baris depan pada huruf terakhirnya iaitu ‘dal’.)
  تـُــر ِيـْـــدِيـْــنَ : awak (P) hendak
  (Feel mudari’, dhamir kembali kepada ‘anti’ ‘أ َ نـْــتِ’ ,
  Oleh kerana tidak di dahului dengan apa-apa huruf, sama ada huruf nasab atau jazam, feel ini marfu’ – alamat marfu’nya dengan thubut (ثبوت) / dikekalkan huruf ‘nun’)
  أ َنْ : (tiada makna, cuma berfungsi sebagai penghubung 2 perbuatan seperti fungsi ‘to’ dalam Bahasa Inggeris)
  تـَــذ ْهـَــبَ : awak (L) pergi
  (Feel mudari’, dhamir kembali kepada ‘anta’ ‘أ َ نـْــتَ’ ,
  huruf ‘ba’ berbaris atas kerana feel mudari’ mansub dengan huruf nasab ‘أ َنْ’– alamat mansubnya dengan fathah / baris atas pada huruf terakhirnya iaitu ‘ba’.)
  تـَــذ ْهـَــبـِــى : awak (P) pergi
  (Feel mudari’, dhamir kembali kepada ‘anti’ ‘أ َ نـْــتِ’ ,
  dibuang huruf ‘nun’ – asalnya تـَــذ ْهـَــبـِــيـْــنَ kerana feel mudari’ mansub dengan huruf nasab ‘أ َنْ’– alamat mansubnya dengan hazaf (حذف ) / buang huruf ‘nun’.)

  # أ ُر ِيـْــدُ أ َن ْ أ ُقـَــابـِــلَ أ َصـْــدِقـَــائـِــى
  ساي نأ جومڤا كاون٢
  Saya nak jumpa kawan-kawan.
  I want to meet my friend.

  أ ُر ِيـْــدُ : Saya nak
  (Feel mudhari’ kembali kepada dhamir ‘ana’ ’أ َنـَــا‘ )
  أ َنْ : (tiada makna, cuma berfungsi sebagai penghubung 2 perbuatan seperti fungsi ‘to’ dalam Bahasa Inggeris)
  أ ُقـَــابـِــلَ : saya jumpa
  (Feel mudhari’ kembali kepada dhamir ‘ana’ ’أ َنـَــا‘ )
  أ َصـْــدِقـَــائـِــى : kawan-kawan saya
  ( أ َصـْــدِقـَــائـِ : kawan-kawan, ــى : saya)
  ~ أ َصـْــدِقـَــاءٌ : kawan-kawan (jama’ / plural) صـَــدِيـْــقٌ : kawan (mufrad / singular). ~

  * مَــتـَــى تـَــرْجـِــعُ/ ََتـَــرْجـِــعـِــيـْــن ؟
  بيلا نأ باليق؟
  Bila nak balik?
  When will you be back?

  مَــتـَــى : Bila
  تـَــرْجـِــعُ : awak (L) balik
  (Feel mudari’, dhamir kembali kepada ‘anta’ ‘أ َ نـْــتَ’ ,
  Oleh kerana tidak di dahului dengan apa-apa huruf, sama ada huruf nasab atau jazam, feel ini marfu’ – alamat marfu’nya dengan dhammah / baris depan pada huruf terakhirnya iaitu ‘ain’.)
  ََتـَــرْجـِــعـِــيـْــن : awak (P) balik
  (Feel mudari’, dhamir kembali kepada ‘anti’ ‘أ َ نـْــتِ’ ,
  Oleh kerana tidak di dahului dengan apa-apa huruf, sama ada huruf nasab atau jazam, feel ini marfu’ – alamat marfu’nya dengan thubut ( ثبوت ) / dikekalkan huruf ‘nun’)
  # لاَ أ َدْر ِى ساي تأ تاهو Saya tak tahu.Not sure.

  لاَ : tak, tidak
  أ َدْر ِى : Saya tahu
  (Feel mudhari’ kembali kepada dhamir ‘ana’ ’أ َنـَــا‘ )

  * حـَــسـَــنـًــا، وَ لـَٰـكـِنْ لاَ تـَــتـَــا َخـّـَــرْ / تـَــتـَــا َخـّـَــر ِى
  باءيقله، تاڤي جاڠن لمبت
  Baiklah, tapi jangan lambat.
  Ok, don’t be too late.

  حـَــسـَــنـًــا : Baiklah
  وَلـَٰـكـِنْ : tapi, tetapi
  ( وَ : dan, لـَٰـكـِنْ : tapi, tetapi)
  لاَ : jangan (huruf nahi – memajzumkan – baris sukun / mati feel mudhari’)
  تـَــتـَــا َخـّـَــرْ : awak (L) lambat
  (Feel mudari’, dhamir kembali kepada ‘anta’ ‘أ َنـْــتَ’ ,
  huruf ‘ro’ berbaris sukun / mati kerana feel mudari’ majzum dengan huruf nahi ‘لاَ’ – alamat majzumnya dengan sukun / baris mati pada huruf terakhirnya iaitu ‘ro’.)
  تـَــتـَــا َخـّـَــر ِى : awak (P) lambat
  (Feel mudari’, dhamir kembali kepada ‘anti’ ‘أ َنـْــتِ’ ,
  dibuang huruf ‘nun’ – asalnya تـَــتـَــا َخـّـَــر ِيـْــنَ kerana feel mudari’ majzum dengan huruf nahi ‘لاَ’- alamat majzumnya dengan hazaf (حذف ) / buang huruf ‘nun’.)

  PERBUALAN SESAMA LELAKI:


  * أ َيـْــن َ تـُــر ِيـْــدُ أ َن ْ تـَــذ ْهـَــبَ ؟
  Aina turiidu an tazhaba (tazhhab)?
  كمان اوق نأ ڤرڬي؟
  Ke mana awak nak pergi?

  # أ ُر ِيـْــدُ أ َن ْ أ ُقـَــابـِــلَ أ َصـْــدِقـَــائـِــى
  Uriidu an uqoobila asdiqoo’ii.
  ساي نأ جومڤا كاون٢
  Saya nak jumpa kawan-kawan.

  * مَــتـَــى تـَــرْجـِــعُ ؟
  Mataa tarji’u?
  بيلا نأ باليق؟
  Bila nak balik?

  # لاَ أ َدْر ِى
  Laa adrii.
  ساي تأ تاهو
  Saya tak tahu.

  * حـَــسـَــنـًــا، وَ لـَٰـكـِنْ لاَ تـَــتـَــا َخـّـَــرْ
  Hasanan, walaakin laa tata’akh khor.
  باءيقله، تاڤي جاڠن لمبت
  Baiklah, tapi jangan lambat.

  PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:


  * أ َيـْــن َ تـُــر ِيـْـــدِيـْــن أ َن ْ تـَــذ ْهـَــبـِــى ؟
  Aina turiidiina an tazhabii?
  كمان اوق نأ ڤرڬي؟
  Ke mana awak nak pergi?

  # أ ُر ِيـْــدُ أ َن ْ أ ُقـَــابـِــلَ أ َصـْــدِقـَــائـِــى
  Uriidu an uqoobila asdiqoo’ii.
  ساي نأ جومڤا كاون٢
  Saya nak jumpa kawan-kawan.

  * مَــتـَــى تـَــرْجـِــعـِــيـْــن ؟
  Mataa tarji’iina (tarji’iin)?
  بيلا نأ باليق؟
  Bila nak balik?

  # لاَ أ َدْر ِى
  Laa adrii.
  ساي تأ تاهو
  Saya tak tahu.

  * حـَــسـَــنـًــا، وَ لـَٰـكـِنْ لاَ تـَــتـَــا َخـّـَــر ِى
  Hasanan, walaakin laa tata’akh khorii.
  باءيقله، تاڤي جاڠن لمبت
  Baiklah, tapi jangan lambat.

  Buah Tangan:
  Mykrk al-Jauhariy @ http://ArabMykrk.com

  Rujukan:
  1. هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِRadio IKIM.FM (Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim & Pn. Mona binti Jasman)
  2. Teacher Nash.
  3. DAFTAR KATA EJAAN JAWI / KAMUS JAWI(excel 57142 patah perkataan)
  4. Smiley: Smiley Central dan zaazu.com

  Comments

  comments

  Author: dusakal thooluut

  Passion terhadap aktiviti blogging. Semoga Islam tersebar ke seluruh alam. Dunia sementara, akhirat kekal.

  Share This Post On
  Share/Save
  Share/Save