Lughah (Khas Untuk Pelajar Baru)
 • Print Friendly, PDF & Email

  BAHASA (LUGHAH)


  Adalah penting dalam pelajaran Lughah ini anda mengikutinya tanpa melangkau mana-mana tajuk sebab ianya memang disusun sebegitu rupa khusus untuk bangsa yang bukan penutur Bahasa Arab bagi mempelajari Bahasa Arab.
  Rujukan: The Madinah Books Series
  الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة

  Anda perlu ‘scroll’ untuk mengikuti keseluruhan tutorial ini. Informasi yang diberikan ini diharap dapat memberikan banyak manfaat kepada para pembaca yang ingin mendalami bidang Bahasa Arab

  PELAJARAN 1

  هَـٰـذ َا : Ini
  مَا هَـٰـذ َا : Apakah / Apa ini?
  أ َهَـٰـذ َا : Adakah ini……?
  مَـنْ : Siapakah
  مـَــا : Apakah
  أ : Adakah
  نـَعَـمْ : Ya
  لاَ : Tidak
  Isim nakirah : الإسماء النكرة : Kata nama am

  Pelajaran 1.1 : هَـٰـذ َا : Ini

  Pelajaran 1.2 : مَا هَـٰـذا : Apakah / Apa ini?
  أ َهَـٰـذ َا : Adakah ini?
  نـَــعـَــمْ : Ya,
  لاَ : Tidak

  Pelajaran 1.3 : Latihan 1 – مَا هَـٰـذا : Apakah / Apa ini?

  Pelajaran 1.4 : Latihan 2 –أهَـٰـذا : Adakah ini……?

  Pelajaran 1.5 : Latihan 3 – Baca dan Tulis

  Pelajaran 1.6 : (مَـنْ : Siapakah),(مـَــا : Apakah),(أ : Adakah),(هَـٰـذ َا : Ini),(نـَعَـمْ : Ya),(لاَ : Tidak).

  Pelajaran 1.7 : Latihan 4 – Baca dan tulis

  Pelajaran 1 – Jawapan Latihan 1, 2, 3, 4

  Pelajaran 1 – Penerangan

  Pelajaran 1 – Penerangan versi Bahasa Inggeris

  Pelajaran 1 – Kamus

  PELAJARAN 2
  ذ َ ٰ لـِـكَ : itu
  وَ : dan

  Pelajaran 2 : ذ َ ٰ لـِـكَ : itu, وَ : dan. Kamus

  Pelajaran 2 – Penerangan versi Bahasa Inggeris

  PELAJARAN 3


  alif lam (ال)

  Pelajaran 3.1 : alif lam (ال)

  Pelajaran 3.2 : Contoh alif lam (ال)

  Pelajaran 3.3 : alif lam (ال) Tamrin / Latihan 1 dan 2

  Pelajaran 3.4 : ال (alif lam) Jawapan Tamrin / Latihan 1 dan 2

  Pelajaran 3.4 : ال (alif lam) Soalan Tamrin / Latihan 3 dan 4

  Pelajaran 3, Kamus 1

  Pelajaran 3.5 : ال (alif lam) Jawapan Tamrin / Latihan 3 dan 4

  Pelajaran 3.6 : ال (alif lam qamariah dan syamsiah ) Dan Tamrin / Latihan 1,2 dan 3

  Pelajaran 3, Kamus 2

  Pelajaran 3.7 : ال (alif lam qamariah dan syamsiah ) Jawapan Tamrin / Latihan 1,2 dan 3

  Pelajaran 3.8 : ال (alif lam qamariah dan syamsiah) Jadual huruf dan contoh, latihan

  Pelajaran 3.8 : ال (alif lam qamariah dan syamsiah) Jawapan latihan

  PELAJARAN 4
  فى، على، من، على

  Pelajaran 4.1: Penerangan Isim yang MAJRUR, فـِــى : di, di dalam, عـَــلـَــى : di atas.

  Pelajaran 4.1: Latihan 1, هـُــوَ ‘dia lelaki, ia jantan / muzakkar, he, it’ dan هـِــيَ’dia perempuan, ia betina / mu’annath, she, it

  Pelajaran 4.1:Jawapan latihan 1, (فـِــى = di, di dalam, عـَــلـَــى = di atas. هـُــوَ ‘ dan ‘ هـِــيَ’)

  Pelajaran 4.1: Latihan 2 & 3, Kamus, ( فـِــى = di, di dalam, عـَــلـَــى = di atas. هـُــوَ ‘ dan ‘ هـِــيَ’)

  Pelajaran 4.1: Jawapan latihan 2 & 3 ( فـِــى = di, di dalam, عـَــلـَــى = di atas.’ هـُــوَ’ dan ‘ هـِــيَ’)

  Pelajaran 4.1: Cara membariskan nama orang lelaki dan perempuan, Latihan

  Pelajaran 4.1: Kamus

  Pelajaran 4.2: Penerangan Isim yang MAJRUR, مـِــنْ dari, daripada, إ ِلـَــى : ke, kepada

  Pelajaran 4.2: Latihan 1, 2, 3 ( مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada)

  Pelajaran 4.2: Jawapan Latihan 1, 2, 3 ( مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada)

  Pelajaran 4.2: Kamus 1 dan 2

  Pelajaran 4.2: Soalan Latihan 4 (من – إلى – فى – على)

  Pelajaran 4.2: Jawapan Latihan 4 (من – إلى – فى – على)

  PELAJARAN 5
  مضاف

  Pelajaran 5.1: Mudhof dan Mudhofun Ilaih, Penerangan dan latihan 1

  Pelajaran 5.1: Jawapan latihan 1

  Pelajaran 5.1: Soalan Latihan 2

  Pelajaran 5.1: Jawapan Latihan 2

  Pelajaran 5.1: Soalan Latihan 3 dan 4

  Pelajaran 5.1: Jawapan Latihan 3 dan 4

  Kamus Pelajaran 5

  Soalan Latihan 5, 6, 7

  Jawapan Latihan 5, 6, 7

  Soalan Latihan 8 Dan 9

  Jawapan Latihan 8 Dan 9

  PELAJARAN 6
  هذه

  PELAJARAN 7
  هذا، هذه، ذلك، تلك

  PELAJARAN 8
  هذا، ذلك، هذه، تلك

  PELAJARAN 9
  صفة

  PELAJARAN 10
  لى، لك، له، لها

  PELAJARAN 11
  بيتى

  PELAJARAN 12

  مذكر، مؤنث

  PELAJARAN 13

  اسم الإشارة للقريب – هذا، هؤلاء
  اسم الإشارة للبعيد – ذلك اولئك

  PELAJARAN 14
  جمع

  PELAJARAN 15

  ڤروبهن٢ فعل مذكر –> مؤنث، مفرد –> جمع
  الضمائر المنفصل

  PELAJARAN 16
  تمارين
  هذا، هؤلاء، اولئك
  اسم الإشارة للقريب، للبعيد
  عاقل، غير عاقل

  PELAJARAN 17
  جمع تكسير
  PELAJARAN 18

  مثنى، جمع

  PELAJARAN 19
  جمع تكسير، العدد

  PELAJARAN 20
  جمع مؤنث سالم
  العدد ١،٢،٣،٤،٥……

  PELAJARAN 21
  مدرستى

  PELAJARAN 22
  الممنوع من الصرف

  PELAJARAN 23
  تمارين

  Share/Save
  Share/Save