Dialog / Komunikasi Asas
 • Print Friendly, PDF & Email

  KOMUNIKASI / DIALOG ASAS


  PELAJARAN 1 : كـَـيـْـف َ حـَـالـُـكَ : Bagaimana khabarmu? / Apa Khabar?

  1.1 : كـَـيـْـفَ حـَـالـُـكَ؟ : Apa Khabar?

  1.2: ِصـَـبـَـاحُ الـْـخـَـيْـر : Selamat pagi : Good Morning

  1.3: نـَـهـَـارُكَ سـَـعـِـيـْدٌ : Selamat Siang : Good Day

  1.4: مـَـسـَـاءُ الـْـخـَـيـْـرِ : Selamat Petang : Good Evening

  1.5: لـَـيـْـلـَـة ٌ سـَـعـِـيـْـدَة : Selamat Malam : Good Night

  PELAJARAN 2 : التـَّـعَرُّفُ : Perkenalan

  2.1: Uthman dan Umar

  2.2: Aisyah, Khadijah dan Maryam

  2.3: Khairuddin Kelantan dan kawan dari Indonesia

  PELAJARAN 3 : الـْـوَظـِـيـفـَـة : Pekerjaan

  3.1:Pegawai kerajaan dan peniaga

  3.2:Petani, ketua kampung, guru

  3.3: Pekerja Syarikat Proton dan Kementerian Pelajaran

  PELAJARAN 4 : السـَّـكـَـنُ : Tempat Tinggal

  4.1 Tempat Tinggal (1) Aisyah dan Fatimah

  4.2 Tempat Tinggal (2) Abdul Qadir

  PELAJARAN 5 : الـْـعـُـمـْـرُ : Umur

  5.1 Umur (1) Abbas

  5.2 Umur (2) Maryam dan Zainab

  PELAJARAN 6 : الـْـوَقـْـتُ : Waktu

  6.1 Waktu (1) Badri dan Khairi

  Share/Save
  Share/Save