Nahu
 • Print Friendly, PDF & Email

   

  NAHU

   

  Kepentingan Mempelajari Ilmu Nahu

  PELAJARAN 1: PERKATAAN DAN AYAT: الكلمة والكلام

  Pengertian Perkataan dan Ayat تعريف الكلمة والكلام, latihan

  Jawapan latihan

  PELAJARAN 2 : (Al-kalimah (الكلمة) : perkataan) terbahagi kepada 3 bahagian:
  i. الإسم : Isim: nama : noun
  ii. الفعـل: Fe’el: perbuatan : katakerja : verb
  iii. الحرف : Huruf : particle.

  Penerangan dan latihan

  Penerangan versi English

  Jawapan latihan

  Bahagian Isim

  Tanda-tanda Isim

  Tanwin Tamkin

  Tanwin Ta’widh

  Sebab-sebab Tanwin Tidak Disebut, Dibaca dan Ditulis

  Isim Yang Tidak Boleh Ditanwin – الاسم الذى لا ينصرف

  PELAJARAN 3: Isim terbahagi kepada 2 bahagian: تـَـقـْـسـِـيـْــمُ الإسْــم إلـَــى مـُــذ َكـَــر وَمُــؤَنـَّــثٍ
  i. Muzakkar مـُــذ َكـَّــر (lelaki / jantan)

  Contoh-contoh muzakkarمـُــذ َكـَّــر (lelaki / jantan)

  ii. Mu’annath مُــؤَنـَّــثٍ (perempuan / betina)

  Gambarajah dan contoh

  Penerangan

  Contoh-contoh dan wazan-wazan Alif Maqsurah

  Contoh-contoh dan wazan-wazan Alif Mamdudah

  Tip mengenal pasti sesuatu perkataan itu adalah mu’annath

  Tamrin / Latihan

  Jawapan Tamrin / Latihan

  PELAJARAN 4 : المفرد والمثنى والجمع

  PELAJARAN 5 : الجملة الإسمية والجملة الفعلية

  PELAJARAN 6 : المبتدأ والخبر

  PELAJARAN 7 : الجملة الفعلية تتركب من الأفعال الماضية

   

  Share/Save
  Share/Save