صرف/SARAF/SORF: Tasrif : Feel Madhi Kataba (Telah Menulis) كَتَبَ
Dec05

صرف/SARAF/SORF: Tasrif : Feel Madhi Kataba (Telah Menulis) كَتَبَ

Kali ini mari kita lihat perubahan-perubahan perkataan KATABA apabila ditasrif. Pada penghujung entri ini, saya telah siapkan nota dalam bentuk fail pdf. Boleh besarkan nota tersebut mengikut keselesaan masing-masing.

Read More
صرف/SARAF/SORF: Ismul Mafúl  atau Isim Mafúl
Aug02

صرف/SARAF/SORF: Ismul Mafúl atau Isim Mafúl

Ismul mafúl ialah satu sighah (wazan) yang menunjukkan orang atau objek yang menerima sesuatu perbuatan.
Feel-feel (kata kerja) thulathi akan menggunakan wazan MAFÚULUN ( مَفـْعُوْلٌ). Sila klik untuk mendengar penerangan.

Read More
صرف/SARAF/SORF: Tasrif : Dhomir dan Jawapan Latihan
Nov02

صرف/SARAF/SORF: Tasrif : Dhomir dan Jawapan Latihan

Soalan Latihan:
Isi tempat kosong (garisan berwarna merah) dengan kata ganti nama yang sesuai:
Jawapan Latihan:
Rujukan:
1. Hj. Muhammad Roihan asbullah M.A. 2002. Perbualan BAHASA ARAB Untuk Peringkat Rendah & Menengah. Kuala Lumpur: Pustaka Syuhada. m.s: 16 – 18

Read More
صرف/SARAF/SORF: Tasrif : Pendahuluan, Dhomir dan Latihan
Apr28

صرف/SARAF/SORF: Tasrif : Pendahuluan, Dhomir dan Latihan

Assalamualaikum. Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah سبحانه وتعالى kerana mempertemukan kita lagi dalam pelajaran Sorf.
Maaf, ia sepatutnya diterbitkan sejak semalam lagi. Namun beginilah saya, bagi pelajaran Nahu dan Sorf, saya memerlukan masa yang agak panjang bagi menyiapkannya atas beberapa sebab;
i. Pada hemat saya, teknik pembelajaran yang ala-ala kitab kuning yang berorientasikan teks dakwat hitam yang berjela-jela perlu diwarnai dan diberi sentuhan yang lebih menyegarkan

Read More
صرف/SARAF/SORF: Senarai Contoh Wazan Feel Thulathi Mazid Biharfin
Feb24

صرف/SARAF/SORF: Senarai Contoh Wazan Feel Thulathi Mazid Biharfin

Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pelajaran Sorf. Kali ini mari kita tinjau-tinjau contoh-contoh perkataan di dalam wazan ‘Feel Thulathi Mazid Biharfin’. (Feel yang asalnya mengandungi hanya tiga huruf asal ditambah satu huruf tambahan). Jadilah ia feel yang terdiri daripada empat huruf. Jika anda kurang faham atau keliru, silalah rujuk semula pelajaran Sorf sebelum ini.
Rujukan: محمد إدريس عبد الرءوف المربوى

Read More
صرف/SARAF/SORF:WAZAN Feel Thulathi Mazid Biharfin. أ َفـْـعـَـلَ يُفـْـعـِــلُ إ ِفـْـعـَــالٌ
Dec16

صرف/SARAF/SORF:WAZAN Feel Thulathi Mazid Biharfin. أ َفـْـعـَـلَ يُفـْـعـِــلُ إ ِفـْـعـَــالٌ

Contoh ayat; سـَــمـِــعَ الـْــمـُــدَرّ ِسُ الـْــقـُــرْءَانَ Maknanya: Guru telah mendengar (bacaan) al-Qur’an. The teacher listened to the Qur’an. Perincian: سـَــمـِــعَ : telah mendengar الـْــمـُــدَرّ ِسُ : guru الـْــقـُــرْءَانَ : al-Qur’an Contoh perubahan perkataan: أ َسـمَعَ الطـّـُـلاّ َبُ الـْــمـُدَرّ ِسَ الـْـقـُـرْءَانَ
Maknanya: Murid-murid itu memperdengarkan (bacaan) al-Qur’an kepada guru. The students read out Qur’an to the teacher.

Read More
Page1of41234
Share/Save
Share/Save