MUNTAKHAB AHADITH: BAH. 1 – KALIMAH TOYYIBAH // IMAN – Hadith 1
Aug16

MUNTAKHAB AHADITH: BAH. 1 – KALIMAH TOYYIBAH // IMAN – Hadith 1

1. Daripada Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: “Iman itu lebih daripada 70 cabang, yang terbaik daripadanya ialah mengucapkan La ilaha illallah (Tiada tuhan yang patut disembah kecuali Allah S.W.T) dan yang paling rendah ialah membuang sesuatu yang menyakiti ditengah jalan, dan malu itu satu cabang daripada iman”. (H.R.Muslim, bab menerangkan bilangan cabang iman, bil. 153)
MALU: Menurut ulama’: Hakikat malu ialah maninggalkan perbuatan keji dan menahan

Read More
الأحاديث المنتخبة MUNTAKHAB AHADITH: BAH. 1 – KALIMAH TOYYIBAH // IMAN – Ayat-ayat Al-Qur’an
Aug14

الأحاديث المنتخبة MUNTAKHAB AHADITH: BAH. 1 – KALIMAH TOYYIBAH // IMAN – Ayat-ayat Al-Qur’an

Dan Kami tidak mengutus sebelummu (wahai Muhammad) seseorang Rasul pun melainkan Kami wahyukan kepadanya: Bahawa sesungguhnya tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Aku, oleh itu beribadatlah kamu kepadaKu.
(Al-Anbiya’ 21: ayat 25)
Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu (yang sempurna imannya) ialah mereka yang apabila disebut nama Allah (dan sifat-sifatNya) gementarlah hati mereka; dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatNya, menjadikan mereka bertambah iman dan kepada Tuhan mereka jualah mereka

Read More
MUNTAKHAB AHADITH: BAH. 1 – KALIMAH TOYYIBAH // IMAN – Pengertian Iman
Aug13

MUNTAKHAB AHADITH: BAH. 1 – KALIMAH TOYYIBAH // IMAN – Pengertian Iman

Pengertian Iman menurut bahasa ialah membenarkan perkataan seseorang dengan sepenuhnya serta percaya terhadapnya. Sedangkan menurut istilah agama Iman bererti membenarkan apa-apa yang diberitakan oleh Rasulullah s.a.w. dengan sepenuhnya tanpa perlu bukti yang nampak nyata serta percaya dan yakin terhadapnya.
Rujukan: 1) فضيلة الشيخ محمد يوسف الكاندهلوى حفـظه لله تعالى. ١٤١٨ه. الأحاديث المنتحبة فى الصفات الست للدعوة إلى الله تعالى. نظام الدين دلهى الجديدة (الهند). مكتبة فيض عام

Read More
Page3of3123
Share/Save
Share/Save