RIADHUS SHALIHIN (1) : Taubat – Hadith 5
Jul21

RIADHUS SHALIHIN (1) : Taubat – Hadith 5

5: Abu Hurairah r.a. berkata, “Bersabda Rasulullah s.a.w. “Siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari Barat, maka Allah menerima taubatnya.”
(Muslim)
Rujukan:
Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Annawawy (Terjemahan Salim Bahreisy). 1977. RIADHUS SHALIHIN 1. Bandung: PT

Read More
RIADHUS SHALIHIN (1) : Taubat – Hadith 4
Jul21

RIADHUS SHALIHIN (1) : Taubat – Hadith 4

4: Abu Musa Al-Asy’ari r.a. berkata, “Bersabda Nabi s.a.w. “Sesungguhnya Allah membentangkan tangan rahmatNya pada waktu malam supaya bertaubat orang yang telah melakukan maksiat pada siang hari, juga mengulurkan tangan kemurahanNya pada waktu siang, supaya bertaubat orang yang berdosa pada waktu malam. Keadaan itu tetap berlangsung hingga matahari

Read More
RIADHUS SHALIHIN (1) : Taubat – Hadith 3: Allah Gembira Menerima Taubat Hamba
Jul21

RIADHUS SHALIHIN (1) : Taubat – Hadith 3: Allah Gembira Menerima Taubat Hamba

Anas bin Malik r.a. berkata, “Bersabda Rasulullah s.a.w. “ Sesungguhnya Allah lebih suka menerima tobat seorang hambaNya, melebihi dari kesenangan seseorang yang menemukan kembali dengan tiba-tiba, untanya yang telah hilang daripadanya di tengah hutan.” (Bukhari, Muslim)

Read More
RIADHUS SHALIHIN (1) : Taubat – Hadith 2: Rasulullah SAW Bertaubat 100 Kali Sehari
Jul21

RIADHUS SHALIHIN (1) : Taubat – Hadith 2: Rasulullah SAW Bertaubat 100 Kali Sehari

Al-Agharr bin Yasar Al-Muzniy r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Hai sekalian manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah dan beristighfarlah (mintalah ampun) kepada-Nya, maka sesungguh saya bertaubat (istighfar) setiap hari seratus kali.” (Muslim)

Demikianlah didikan Rasulullah s.a.w. kepada kita ummat Islam yang percaya kepada ajaranNya, sebab istighfar itu

Read More
RIADHUS SHALIHIN (1) : Taubat – Hadith 1: Taubat 70 Kali Sehari
Jul21

RIADHUS SHALIHIN (1) : Taubat – Hadith 1: Taubat 70 Kali Sehari

Abu Hurairah r.a. berkata: Saya telah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: Demi Allah, sesungguhnya saya membaca istighfar (minta ampun) dan bertaubat kepada Allah setiap hari, lebih daripada tujuh puluh kali. (Bukhari)

(Bukhari)

Rujukan: Imam Abu Zakariya Yahya

Read More

RIADHUS SOLIHIN (1) : Taubat – Ayat Al-Qur’an

TAUBAT

Taubat itu hukumnya WAJIB DARI SETIAP DOSA. Maka jika maksiat (dosa) itu hanya antara seseorang dengan Allah, tiada berhubungan dengan hak manusia, ada tiga syarat taubat:

1. Harus menghentikan maksiat.
2. Harus menyesal atas perbuatan yang telah terlanjur dilakukannya.
3. Niat bersungguh-sungguh tidak mengulangi perbuatan itu kembali.

Sekiranya dosa itu ada hubungan

Read More
Page2of512345
Share/Save
Share/Save