Siapakah Yang Selamat (Dari Azab Allah) Akibat Perlantikan dirinya Sebagai Amir / Pemimpin?

Dikeluarkan oleh At-Tabrani daripada Abu Wail Shaqiq bin Salamah sesungguhnya Umar bin Al-Khattab r.a telah melantik Bashar bin Asim r.a untuk memungut zakat penduduk Hawazin. Bashar telah melewat-lewatkan pemergiannya lalu beliau telah ditemui oleh Umar r.a.

Umar r.a telah bertanya kepadanya: “Apakah yang menyebabkan kamu terlambat? Adakah kamu tidak mendengar dan taat kepada arahan kami?” Bashar berkata: “Tidak, melainkan aku telah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: “Barangsiapa yang menjadi

Read More

Amalan Saidina Abu Bakar dan Saidina Umar r.anhuma dalam kegelapan malam


Dikeluarkan oleh Al-Khotib daripada Solih Alghifari sesungguhnya Umar bin Al-Khattab r.a. sering menziarahi seorang wanita tua yang buta di luar Madinah pada waktu malam. Beliau akan mengangkat air untuk wanita tua itu dan berkhidmat bagi memenuhi keperluan wanita itu. Walau bagaimanapun, setiap kali beliau pergi ke rumah wanita tua itu, beliau mendapati bahawa seseorang yang lain telah mendahului dalam berkhidmat untuk wanita itu. Beliau telah datang ke rumah wanita

Read More

Hak-hak Rakyat Ke atas Amir (Pemimpin)


Dikeluarkan oleh Al-Baihaqi daripada Al-Aswad katanya: “Tatkala satu rombongan datang menemui Umar r.a., Umar pun bertanyakan mengenai amir mereka: “Adakah beliau menziarahi orang yang sakit? Adakah beliau menghulurkan bantuan kepada hamba yang dalam kesusahan? Apakah yang dilakukannya apabila orang datang berjumpa dengannya?” Jika mereka menjawab bahawa amir mereka tidak melakukan walaupun satu sebagaimana soalan-soalan Umar tersebut, Umar akan memecat mereka.”

Sebagaimana dalam Al-Kanz. Dikeluarkan oleh At-Tibri daripada Aswad

Read More

Hukum-hukum yang berkenaan dengan Istihadhah

Istihadlah adalah darah yang keluar (dari rahim wanita) bukan pada waktunya dari urat yang disebut adzil. Wanita yang istihadlah masalahnya memang agak rumit, karena darah haid menyerupai darah istihadlah ini. Jika darah yang keluar dari wanita itu terus menerus atau melampaui waktunya, dan ia ragu apakah darah itu darah haid atau istihadlah, maka ia tidak boleh meninggalkan shaum dan sholat, karena hukum yang berlaku bagi wanita istihadlah adalah hukum wanita-wanita

Read More

Zikir

“Sesiapa membaca pada setiap hari لاَ إ ِلـَـهَ إ ِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشـَـر ِيـكَ لـَـهُ. لـَـهُ الـْـمـُــْـكُ وَلـَـهُ الـْـحـَـمـْـدُ وَهـُـوَ عـَـلـَى كـُلِّ شـَـئ ٍ قـَـدِيْـرٌsebanyak seratus kali, maka baginya pahala seperti orang yang memerdekakan sepuluh orang hamba sahaya, dituliskan untuknya seratus kebaikan, dihapuskan untuknya seratus kesalahan (keburukan) dan dia akan dilindungi dari gangguan syaitan sepanjang hari hingga waktu petang dan tidak ada orang yang dapat menandingi apa yang

Read More
Page9of9« First<<56789
Share/Save
Share/Save