DOA : Ketika Kesempitan Hidup
 • Print Friendly, PDF & Email

  Doa Ketika Kesempitan Hidup

  عـَــن ْ ابـْــن ِ عـُــمـَــر رَضـِــىَ اللهُ عـَــنـْــهُـمَــا عـَـن ِ النـَّــبـِــىِّ صـَــلـَّــى اللهُ عـَــلـَــيـْــهِ وَسـَــلـَّــمَ قـَــالَ : مـَــا يـَــمـْــنـَــعُ أ َحـَــدَكـُــمْ إ ِذ َا عـَــسـَــرَ عـَــلـَــيـْــهِ أ َمـْــرٌ مـَــعـِــيـْــشـَــتـَـهُ أ َن ْ يـَــقـُــولَ إ ِذ َا خـَــرَجَ مـِــن ْ بـَــيـْــتِـهِ
  بـِــسـْــم ِ اللهِ عـَــلـَــى نـَــفـْــسـِــى وَعـَــلـَــى مـَــالـِــى وَدِيــنـِــى. اللهُــمَّ رَضـِّـــنـِــى بـِــقـَــضـَــائِــك َ، وَبـَــارِكْ لـِــى فـِــيْــمـَــا قـُــدِّرَ حـَــتـَّــى
  لاَ أ ُحـِــبّ ُ تـَــعـْــجـِــيـْــلَ مـَــا
  أ َخـَّــرْت َ وَلاَ تـَــأ ْخـِــيرَ مـَــا عـَــجـَّــلـْــتَ

  رواهُ ابن السني رضى الله عنه

  Daripada Ibnu Umar r.a. daripada Nabi s.a.w sabdanya,

  “Apakah yang menghalang kamu apabila menghadapi kesukaran di dalam kehidupannya untuk mengucapkan ketika keluar daripada rumahnya:
  بـِــسـْــم ِ اللهِ عـَــلـَــى نـَــفـْــسـِــى وَعـَــلـَــى مـَــالـِــى وَدِيــنـِــى. اللهُــمَّ رَضـِّـــنـِــى بـِــقـَــضـَــائِــك َ، وَبـَــارِكْ لـِــى فـِــيْــمـَــا قـُــدِّرَ حـَــتـَّــى لاَ أ ُحـِــبّ ُ تـَــعـْــجـِــيـْــلَ مـَــا أَخـَّــرْت َ وَلاَ تـَــأ ْخـِــيرَ مـَــا عـَــجـَّــلـْــتَ

  Maksudnya “Dengan nama Allah ke atas diriku, hartaku dan agamaku. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku seorang yang reda dengan ketentuanMu dan berkatilah aku pada apa yang telah kau takdirkan untukku sehingga aku tidak cenderung untuk mengingini segera apa yang Kau lewatkan dan tidak menginginkankan sesuatu lambat terhadap apa yang telah Kau segerakan.”

  (Hadith riwayat ibnu Sunni r.a)

  Rujukan:
  1. Dr. Amran Kasimin & Dato’ Dr. Haron Din. 1997. DOA DAN RAWATAN PENYAKIT (ii). Kuala Lumpur : Percetakan Watan Sdn. Bhd. m.s 84-85
  2. ‘Tafsirul Qur’an’ Radio IKIM.FM

  Comments

  comments

  Author: dusakal thooluut

  Passion terhadap aktiviti blogging. Semoga Islam tersebar ke seluruh alam. Dunia sementara, akhirat kekal.

  Share This Post On
  Share/Save
  Share/Save