LAILATUL QADR: Sebenarnya Bila?

Print Friendly

Lailatul Qadr - Hadith 4

Lailatul Qadr - Hadith 44. Daripada Hazrat ‘Aishah رضي الله عنها beliau berkata bahawa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda “Carilah Lailatul Qadr pada yang ganjil dari sepuluh malam terakhir Ramadhan.”

(Hadith riwayat Bukhari – Misykah)

Bukhari dan Muslim, Hadith Sahih, Hadith Hasan, Ciri-ciri Hadith Hasan, Hadith Dhaif

Sumber: Shaikhul Hadith Hazrat Maulana Muhammad Zakariyya rah. (Terjemahan Ustaz Muhammad Razif bin ‘Abd. Wahab). 1999. FADHILAT RAMADHAN. Kuala Lumpur: Era Ilmu Sdn. Bhd. m.s 71

If you enjoyed this post, please consider subscribing to the RSS feed to have future articles delivered to your feed reader.


Author: dusakal thooluut

Passion terhadap aktiviti blogging. Semoga Islam tersebar ke seluruh alam. Dunia sementara, akhirat kekal.

Share This Post On
Web Analytics