RIADHUS SHALIHIN (1) : Taubat – Hadith 11
 • Print Friendly, PDF & Email

  Riadhus Solihin: Taubat (Hadith 11)


  Abdullah bin ‘Abbas dan Anas bin Malik رضي الله عنهم mereka telah berkata: Bahawa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, “Sendainya seorang anak Adam (manusia) mempunyai suatu lembah emas, pasti dia ingin mempunyai dua lembah. Tiada yang dapat menutup mulutnya (tidak ada yang dapat menghentikan kerakusannya kepada dunia) kecuali tanah (maut) dan Allah berkenan memberi taubat kepada sesiapa saja yang bertaubat.”
  (Bukhari, Muslim)

  Rujukan:
  Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Annawawy (Terjemahan Salim Bahreisy). 1977. RIADHUS SHALIHIN 1. Bandung: PT ALMA’ARIF m.s 46.

  Comments

  comments

  Author: dusakal thooluut

  Passion terhadap aktiviti blogging. Semoga Islam tersebar ke seluruh alam. Dunia sementara, akhirat kekal.

  Share This Post On
  Share/Save
  Share/Save