RIADHUS SHALIHIN (1) : Taubat – Hadith 2: Rasulullah SAW Bertaubat 100 Kali Sehari
 • Print Friendly, PDF & Email
  Hadis Rasulullah SAW Bertaubat 100 Kali Sehari

  Hadis Rasulullah SAW Bertaubat 100 Kali Sehari

  Al-Agharr bin Yasar Al-Muzniy r.a. berkata, “Rasulullah SAW bersabda: Hai sekalian manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah dan beristighfarlah (mintalah ampun) kepada-Nya,

  maka sesungguh saya bertaubat (istighfar) setiap hari seratus kali.”

  (Muslim)

  Keterangan:

  Demikianlah didikan Rasulullah SAW kepada kita umat Islam yang percaya kepada ajaran-Nya. istighfar itu bagi manusia merupakan suatu alat yang terbaik untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah SWT.

  Taubat mengandungi pengertian pengakuan sebagai hamba yang lemah, di samping pengakuan terhadap kebesaran Allah dan kekuasaan-Nya yang mutlak tidak terbatas.

  Rujukan: Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Annawawy (Terjemahan Salim Bahreisy). 1977. RIADHUS SHALIHIN 1. Bandung: PT ALMA’ARIF. m.s 24 – 25

  Hadis ini di FB: Rasulullah SAW Bertaubat 100 Kali Sehari (klik)

  Comments

  comments

  Author: dusakal thooluut

  Passion terhadap aktiviti blogging. Semoga Islam tersebar ke seluruh alam. Dunia sementara, akhirat kekal.

  Share This Post On
  Share/Save
  Share/Save