RIADHUS SHALIHIN (1) : Taubat – Hadith 8
 • Print Friendly, PDF & Email

  8: Abu Said (Sa’ad bin Malik bin Sinan) Alkhudri berkata,
  “Bersabda Nabi s.a.w. “Dahulu pada umat-umat yang terdahulu, terdapat seorang lelaki yang telah membunuh sembilan puluh sembilan orang. (Kemudian dia ingin bertaubat),
  lalu dia menanyakan tentang orang yang teralim dari penduduk bumi, maka dia ditunjukkan kepada seorang pendeta. Dia pun mendatanginya. Si pembunuh itu mengutarakan kemusykilannya iaitu dia telah membunuh sembilan puluh sembilan jiwa, apakah masih ada peluang untuk bertaubat?
  Jawab pendeta, “Tidak ada.” Maka segera dibunuhnya pendeta itu, sehingga genap seratus orang yang telah dibunuhnya.
  Kemudian dia mencari lagi orang alim yang lain pula, ketika telah ditunjukkan kepadanya (orang alim) maka si pembunuh itu menerangkan bahwa ia telah membunuh seratus orang, apakah masih ada jalan untuk bertaubat?
  Jawab si Alim, “Ya ada, siapakah yang boleh menghalangnya untuk bertaubat? Pergilah ke suatu tempat kerana di sana terdapat orang-orang yang taat kepada Allah, maka contohilah amalan mereka, dan jangan kembali semula ke tempat asalmu ini, kerana tempat ini tidak baik.”
  Maka pergilah orang itu. Tatkala baru separuh perjalanan, tiba-tiba hamba Allah tersebut mati mengejut.
  Maka bertekaklah Malaikat Rahmat dengan Malaikat Azab berkenaan jenazah itu.
  Berkata Malaikat Rahmat, “dia telah berjalan untuk bertaubat kepada Allah dengan sepenuh hatinya.”
  Berkata Malaikat Azab, “dia belum pernah berbuat kebaikan sama sekali!”
  Maka datanglah seorang Malaikat berupa manusia dan dijadikannya sebagai juri (hakim) di antara mereka.
  Dia berkata, “Ukurlah jarak di antara dua tempat – yang ditinggalkan dengan yang dituju, maka ke mana yang dia lebih dekat masukkanlah dia kepada golongan orang berkenaan.”
  Mereka pun mengukurnya. Hasilnya jenazah itu didapati lebih dekat dengan tempat yang baik yang ditujuinya. Maka ruhnya dipegang oleh Malaikat Rahmat.
  (Buchary, Muslim)
  Dalam riwayat lain (sahih) : Allah memerintahkan kepada bumi yang ditinggalkan supaya menjauh dan bumi yang ditujuinya supaya mendekat.
  Dalam riwayat lain : Diukur jarak kedua-dua tempat itu, maka mereka mendapatinya lebih dekat dengan tempat yang ditujui, maka diampunkannya.
  Dalam riwayat lain : Maka condong (di bahagian dadanya) ke arah tempat yang dituju.
  Rujukan:
  Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Annawawy (Terjemahan Salim Bahreisy). 1977. RIADHUS SHALIHIN 1. Bandung: PT ALMA’ARIF m.s 29-30

  Comments

  comments

  Author: dusakal thooluut

  Passion terhadap aktiviti blogging. Semoga Islam tersebar ke seluruh alam. Dunia sementara, akhirat kekal.

  Share This Post On
  Share/Save
  Share/Save