RIADHUS SOLIHIN (1) : Niat Ikhlas – Hadith 10
 • Print Friendly, PDF & Email
  10: Abu Bakrah (Nufai’) bin Alharith As-Thaqafi berkata, “Bersabda Nabi s.a.w. “Apabila dua orang muslim berhadapan dengan pedang masing-masing, maka yang membunuh dan yang terbunuh kedua-duanya dalam neraka.”
  Abu Bakrah bertanya, “Ya Rasulullah, yang membunuh sudah jelas masuk neraka, tetapi mengapakah yang terbunuh juga masuk neraka ?”
  Jawab Nabi s.a.w. “ Karena dia berniat sungguh-sungguh akan membunuh lawannya.”
  (Bukhari, Muslim)

  Rujukan: Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Annawawy (Terjemahan Salim Bahreisy). 1977. RIADHUS SHALIHIN 1. Bandung: PT ALMA’ARIF. m.s 17 – 18

  Comments

  comments

  Author: dusakal thooluut

  Passion terhadap aktiviti blogging. Semoga Islam tersebar ke seluruh alam. Dunia sementara, akhirat kekal.

  Share This Post On
  Share/Save
  Share/Save