RIADHUS SOLIHIN : Niat Ikhlas – Ayat Al-Qur’an
 • Print Friendly, PDF & Email
  NIAT IKHLAS
  DALAM SEMUA PERKATAAN PERBUATAN AMAL LAHlR BATIN
  Firman Allah :
  وَمَآ أ ُمِـرُوٓاْ إ ِلاّ لـِـيَـعْــبـُـدُواْ ٱلـلـَّهَ مُخْـلـِـصِـيـنَ لـَــهُ

  ٱلـدِّيـنَ حُـنـَــفـَـآءَ

  وَيـُـقِــيـمُـواْ ٱلصَّــلـَـوٰة َ وَيـُـؤْ تـُـواْ ٱلزَّكـَـوٰة َ ‌ۚ وَذ َالـِـكَ


  دِيـنُ ٱلـْـقـَـيِّـمَـةِ
  Tiadalah mereka diperintah, kecuali supaya menyembah kepada Allah dengan ikhlas dalam
  menjalankan agama yang lurus dan mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Itulah agama yang lurus.
  (Al-Bayyinah 5)
  Firman Allah:
  لـَن يـَـنـَـالَ ٱللـَّهَ لـُـحُـومُـهَا وَلا دِمَـآؤُهَـا وَلـَــٰـكـِـن

  يـَـنـَـالـُـهُ ٱلتـَّـقـْـوَىٰ مِنـكـُـمْ

  Tidak sampai kepada Allah daging dan darah kurban itu, tetapi yang sampai kepada Allah ialah jalan taqwamu.
  (Al-Haj 37)
  Firman Allah:
  قـُـلْ إ ِن تـُـخـْــفـُـواْ مَـا فِى صُـدُورِڪـُـمْ أ َوْ تـُـبْـدُوهُ
  يَعْــلـَـمْـهُ ٱلـلـَّهُ

   

  Katakanlah: Jika kamu sembunyikan atau kamu terangkan apa yang dalam dadamu itu, tetap diketahui oleh Allah.
  (Ali-Imran 29)
  Dari ketiga ayat ini nyata benar betapa penting peranan niat dan ikhlas dalam segala amal perbuatan ibadat yang berupa syi’ar/bukti ta’at kepada Allah.

  Rujukan:

  Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Annawawy (Terjemahan Salim Bahreisy). 1977. RIADHUS SHALIHIN 1. Bandung: PT ALMA’ARIF. m.s 10.

   

  Comments

  comments

  Author: dusakal thooluut

  Passion terhadap aktiviti blogging. Semoga Islam tersebar ke seluruh alam. Dunia sementara, akhirat kekal.

  Share This Post On
  Share/Save
  Share/Save