Lafaz Takbir Hari Raya Beserta Makna
 • Print Friendly
  Lafaz Takbir Hari Raya

  Lafaz Takbir Hari Raya beserta makna

  Lafaz Takbir Raya Dalam Tulisan Rumi:

  Takbir Umum:

  Allaahu akbar. Allaahu akbar. Allaahu akbar. Laa ilaaha illallaahu wallaahu akbar.
  Allaahu akbar walillaahil hamd.

  Bacaan lengkap:

  Allaahu akbaru kabiiraa
  walhamdulillaahi kathiiraa
  wasubhaanallaahi bukrataw wa ashiilaa.

  Laa ilaaha illallaahu walaa na’budu illaa iyyaahu mukhlishiina lahuddiin

  walau karihal kaafiruun. (atau)
  walau karihal musyrikuun. (atau)
  walau karihal munaafiquun.

  Laa ilaaha illallaahu wahdah, shodaqo wa’dah,

  wanashoro ‘abdah, wa a’azza jundahu

  wahazamal ahzaaba wahdah.

  Laa ilaaha illallaahuwallaahu akbar.

  Allaahu akbar walillaahil hamd

  Comments

  comments

  Author: dusakal thooluut

  Passion terhadap aktiviti blogging. Semoga Islam tersebar ke seluruh alam. Dunia sementara, akhirat kekal.

  Share This Post On