Lafaz Takbir Hari Raya Beserta Makna

Print Friendly
Lafaz Takbir Hari Raya

Lafaz Takbir Hari Raya beserta makna

Lafaz Takbir Raya Dalam Tulisan Rumi:

Takbir Umum:

Allaahu akbar. Allaahu akbar. Allaahu akbar. Laa ilaaha illallaahu wallaahu akbar.
Allaahu akbar walillaahil hamd.

Bacaan lengkap:

Allaahu akbaru kabiiraa
walhamdulillaahi kathiiraa
wasubhaanallaahi bukrataw wa ashiilaa.

Laa ilaaha illallaahu walaa na’budu illaa iyyaahu mukhlishiina lahuddiin

walau karihal kaafiruun. (atau)
walau karihal musyrikuun. (atau)
walau karihal munaafiquun.

Laa ilaaha illallaahu wahdah, shodaqo wa’dah,

wanashoro ‘abdah, wa a’azza jundahu

wahazamal ahzaaba wahdah.

Laa ilaaha illallaahuwallaahu akbar.

Allaahu akbar walillaahil hamd

If you enjoyed this post, please consider subscribing to the RSS feed to have future articles delivered to your feed reader.


Author: dusakal thooluut

Passion terhadap aktiviti blogging. Semoga Islam tersebar ke seluruh alam. Dunia sementara, akhirat kekal.

Share This Post On
Web Analytics