Masalah-masalah Berkaitan Puasa 2
 • Print Friendly, PDF & Email

  Soalan:

  1. Bolehkah menggabungkan puasa qada Ramadhan dengan puasa sunat Syaaban?
  2. Bagaimanakah cara mengantikan puasa yang tidak pernah diqada sejak baligh hingga berusia 37 tahun?
  3. Contoh pengiraan fidyah.
  4. Apakah hukum persetubuhan pada siang hari bulan Ramadhan?
  5. Bagaimanakah cara mengqada puasa yang sudah bertahun-tahun tidak diqada. Adakah memadai dengan membayar fidyah sahaja?
  6. Di manakah tempat membayar denda (fidyah)?
  7. Apakah yang dikatakan ‘Hari Syak’?
  8. Bagaimanakah kedudukan wanita yang tidak berpuasa kerana menyusukan anak atau hamil?

  Cara mengantikan puasa yang tidak pernah diqada sejak baligh hingga berusia 37 tahun…….

  Cara mengantikan puasa yang tidak pernah diqada sejak baligh hingga berusia 37 tahun…….

  Puasa Yang Terlangkau Setahun Tidak Diqada

  Puasa Yang Terlangkau Setahun Tidak Diqada

  Hukum persetubuhan pada siang hari Ramadhan:

  Hukum persetubuhan pada siang hari Ramadhan

  Cara Mengqada Puasa Yang Sudah Bertahun-tahun Tidak Diqada:

  Cara Mengqada Puasa Yang Sudah Bertahun-tahun Tidak Diqada

  Tempat Membayar Denda (Fidyah)

  Tempat Membayar Denda (Fidyah)

  Ini kes orang yang malas berpuasa Ramadhan

  Sengaja Berbuka Puasa Ramadhan Tanpa Alasan Yang Dibenarkan Syara’

  Daripada Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه bahawa sesungguhnya Rasulullah صلى الله عليه وسلم telah bersabda “Sesiapa yang berbuka (tidak berpuasa dengan sengaja – walaupun hanya) sehari dalam bulan Ramadhan tanpa keuzuran atau sakit,dia tidak akan dapat mengqadha’nya walaupun berpuasa seumur hidup, meskipun sekiranya dia dapat melakukannya (mengqadhanya).”

  (Hadith riwayat Ahmad, at-Turmuzi, Abu Daud, Ibnu Majah, al-Bukhari – al-Misykah, Syarah Bukhari)

  Hari Syak

  Hari Syak

  Tidak Berpuasa Kerana Menyusukan Anak Atau Hamil

  Tidak Berpuasa Kerana Menyusukan Anak Atau Hamil

  Cara Mengimarahkan Bulan Syaaban

  Cara Mengimarahkan Bulan Syaaban

  Hadis Hasan Tentang Nisfu Syaaban

  Hadis Hasan Tentang Nisfu Syaaban

  Penghargaan dan Terima Kasih:

  1. http://ikimfm.my/
  2. Ustaz Dr. Mohd Shauqi Bin Othman
  3. Shaikhul Hadith Hazrat Maulana Muhammad Zakariyya rah. (Terjemahan Ustaz Muhammad Razif bin ‘Abd. Wahab). 1999. FADHILAT RAMADHAN. Kuala Lumpur: Era Ilmu Sdn. Bhd. m.s 53

  Comments

  comments

  Author: dusakal thooluut

  Passion terhadap aktiviti blogging. Semoga Islam tersebar ke seluruh alam. Dunia sementara, akhirat kekal.

  Share This Post On
  Share/Save
  Share/Save