اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.8 : ال (alif lam qamariah dan syamsiah) Jadual huruf dan contoh, latihan
Jul21

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.8 : ال (alif lam qamariah dan syamsiah) Jadual huruf dan contoh, latihan

Tanda hamzah wasal banyak terdapat di dalam Al-Qur’an. Baca dan tulis mengikut kaedah sebutan alif lam Qamariah dan Syamsiah. Contoh-contoh huruf alif lam Qamariah dan Syamsiah

Read More
Page1of11
Share/Save
Share/Save