اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 5: Mudhof dan Mudhofun Ilaih: Jawapan Latihan 8 Dan 9
Feb29

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 5: Mudhof dan Mudhofun Ilaih: Jawapan Latihan 8 Dan 9

latihan ini adalah latihan membaca. Sila beri tumpuan kepada perkataan اِسْـمٌ dan اِبْنٌ Kenapa tidak menggunakan huruf إ?
Mengapa kadang-kadang اِسْـمٌ dan اِبْنٌ (tanwin atau baris dua), kadang-kadang اِسْـمُ dan اِبْنُ?

Read More
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.8 : ال (alif lam qamariah dan syamsiah) Jawapan latihan
Jul21

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.8 : ال (alif lam qamariah dan syamsiah) Jawapan latihan

Semua huruf terakhir berbaris hadapan kerana perkataan-perkataan di dalam jadual di atas belum digunakan di dalam ayat yang menyebabkan berlaku perubahan baris kerana kedudukannya di dalam ayat.

Read More
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.8 : ال (alif lam qamariah dan syamsiah) Jadual huruf dan contoh, latihan
Jul21

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.8 : ال (alif lam qamariah dan syamsiah) Jadual huruf dan contoh, latihan

Tanda hamzah wasal banyak terdapat di dalam Al-Qur’an. Baca dan tulis mengikut kaedah sebutan alif lam Qamariah dan Syamsiah. Contoh-contoh huruf alif lam Qamariah dan Syamsiah

Read More
Page1of11
Share/Save
Share/Save