PERLAKSANAAN DAN PENANGGUHAN HUKUMAN ALLAH
Jan22

PERLAKSANAAN DAN PENANGGUHAN HUKUMAN ALLAH

إذ َا أ َرَادَ اللهُ بـِــعـَــبـْــدِهِ الـْــخـَــيـْــرَ عـَــجـَّــَـلَ لـَــهُ الـْــعـُـقـُــوبـَــة َفـِــى الـدّ ُنـْــيـَــا وَإ ِذ َا أ َرَادَ اللهُ بـِــعـَــبـْــدِهِ الشـّــَــرَّ َ أ َمـْــسـَــكَ عـَــنـْــهُ بـِــذ َنـْــبـِــهِ حـَــتـّـَى يـُــوَافـِــى بـِـهِ يـَــومَ الـْــقـِــيـَــامـــةِ
Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud: “Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya maka Dia menyegerakan hukumannya di dunia, dan jika Allah menghendaki keburukan bagi hambanya maka Dia menahan hukuman kesalahannya

Read More
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 4.2.i: Latihan 4 (Nama-nama Orang)
Oct06

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 4.2.i: Latihan 4 (Nama-nama Orang)

Sila perhatikan contoh-contoh di atas. Nama-nama lelaki baris huruf terakhir berbaris dua (tanwin) tetapi nama-nama orang perempuan pula huruf terakhirnya hanya berbaris satu di hadapan.
Kepada anda yang pernah belajar Bahasa Arab mungkin pernah terjumpa nama orang lelaki yang tidak boleh berbaris tanwin pada huruf terakhirnya. Tidak mengapa, itu ada perbincangannya dalam tajuk pelajaran akan datang. Adalah penting dalam pelajaran Lughah ini anda mengikutinya tanpa melangkau mana-mana

Read More
نحو/NAHU: Pelajaran 3: Contoh Dan Penerangan مـُــذ َكـَــر وَمُــؤَنـَّــثٍ (Lelaki / Jantan, Perempuan / Betina)
Jul21

نحو/NAHU: Pelajaran 3: Contoh Dan Penerangan مـُــذ َكـَــر وَمُــؤَنـَّــثٍ (Lelaki / Jantan, Perempuan / Betina)

1. Contoh muzakkar مـُــذ َكـَّــر (lelaki / jantan)
أ َبـُــو بـَكـْـر كـَــان َ خـَــيـْــرَ مـِـثـَــال ٍ فـِى الــصـداقة
(Abu Bakar r.a adalah contoh terbaik dalam persahabatan)
2. Contoh mu’annath مُــؤَنـَّــثٍ (perempuan / betina)
Tanda-tanda yang menunjukkan perkataan tersebut mu’annath ialah samada:
i. Huruf ta marbutah (تاء مربوطة) iaitu huruf ‘ta bulat’: (paling banyak digunakan)
عـَـائِشـَـة ُ أ ُمُّ الـْـمُـؤ ْمـِــنـِـيـْــنَ كـَــانـَـت ْ مـصـدر الـفــتوى
(Aisyah ummul mukminin merupakan tempat rujukan – untuk mendapat fatwa)

Read More
Page1of11
Share/Save
Share/Save