BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi بـِجَانِبِ Sebelah, Beside, Menempah Bilik Hotel
Jun26

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi بـِجَانِبِ Sebelah, Beside, Menempah Bilik Hotel

أ ُر ِيْـدُ أ َن ْ أ َحْجُزَ غـُـرْفـَـة ساي هندق منمڤه بيليق Saya hendak menempah bilik. I wan’t to book a room. أ ُر ِيْـدُ: Saya hendak

Read More
BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG:: Situasi ربـَّما Maybe, Perhaps, Hilang Beg Duit
Mar16

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG:: Situasi ربـَّما Maybe, Perhaps, Hilang Beg Duit

* أ َيـْــن َ مـِــحـْـفـَــظـَــتـِــى؟ * Di mana beg duit saya? أ َيـْــن : Di mana مـِــحـْـفـَــظـَــتـِــى؟ : beg duit saya? ~(مـِــحـْـفـَــظـَــة : beg duit, ـى : saya)~ # إ ِبـْـحـَــث ْ / إ ِبـْـحـَــثـِـى عـَــنـْــهـَــا جـَـيـِّــدًا # Carilah elok-elok. إ ِبـْـحـَــثْ عـَــنْ : Carilah (L) – (feel amar) إ ِِبـْـحـَــثـِـى عـَــنْ : Carilah (P) – (feel amar) هـَــا : nya, ia (مـِــحـْـفـَــظـَــة) جـَـيـِّــدًا : elok-elok, baik-baik, betul-betul.

Read More
BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: ربـَّما Maybe, Perhaps, Invitation, Jemputan
Feb14

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: ربـَّما Maybe, Perhaps, Invitation, Jemputan

* هـَـلْ تـَـأ ْ تـِــى / تـَـأ ْ تـِــيـْــنَ هـَـٰـذِهِ اللـَّــيـْــلـَــة َ؟ * Adakah awak datang malam ini? هـَـلْ : Adakah تـَـأ ْ تـِــى : awak datang (L) تـَـأ ْ تـِــيـْــنَ : awak datang (P) هـَـٰـذِهِ : ini (mu’annath / مؤنث) اللـَّــيـْــلـَــة َ؟ : malam? # رُبـَّــمـَــا، عـِــنـْــدِى عـَــمـَـلٌ كـَــثـِــيـْــرٌ # Mungkin, saya ada banyak kerja. رُبـَّــمـَــا : mungkin, عـِــنـْــدِى : saya ada, saya mempunyai عـَــمـَـلٌ : kerja كـَــثـِــيـْــرٌ : banyak

Read More
BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi ربـَّما Maybe, Perhaps, Salah Seorang Sahabat Hendak Berkelana
Jan30

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi ربـَّما Maybe, Perhaps, Salah Seorang Sahabat Hendak Berkelana

* هـَــلْ سـَــتـُــسـَــافـِــرُ / سـَــتـُــسـَــافـِــر ِيـْــنَ طـَــو ِيـْــلاً؟ * Adakah awak akan bermusafir lama? هـَــلْ : Adakah سـَــتـُــسـَــافـِــرُ : awak (L) akan bermusafir ~(سـَــ : akan, تـُــسـَــافـِــرُ : awak (L) bermusafir)~ سـَــتـُــسـَــافـِــر ِيـْــنَ : awak (P) akan bermusafir ~(سـَــ : akan, تـُــسـَــافـِــر ِيـْــنَ : awak (P) bermusafir)~ طـَــو ِيـْــلاً؟ : lama? # رُبـَّــمـَــا أ َرْجــِــعُ وَرُبـَّـمـَــا لاَ أ َرْجــِــعُ # Mungkin saya kembali dan mungkin tidak. رُبـَّــمـَــا : mungkin أ َرْجــِــعُ : saya kembali وَ : dan
رُبـَّــمـَــا : mungkin لاَ : tidak أ َرْجــِــعُ : kembali

Read More
BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi بسهولة Easily, Mencari Rumah Berpandukan Alamat
Jan01

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi بسهولة Easily, Mencari Rumah Berpandukan Alamat

هـَــل ِ الـْــبـَــحـْــث ُ عـَــن ْ عـُــنـْــوَان ِ بـَــيـْــتـِــى صـَــعـْــبٌ؟ Adakah mencari alamat rumah saya susah? هـَــل : Adakah الـْــبـَــحـْــث

Read More
Page1of612345>>Last »
Share/Save
Share/Save