IKTIKAF: Amalan Yang Lebih Baik Daripada Sepuluh Tahun Iktikaf
Aug28

IKTIKAF: Amalan Yang Lebih Baik Daripada Sepuluh Tahun Iktikaf

Ikramul Muslimin: Hak-hak Orang Islam:
(155) Daripada Ibnu Abbas رضي الله عنهما, daripada Nabi صلى الله عليه وسلم baginda bersabda, “Barangsiapa berjalan untuk menunaikan suatu keperluan (hajat) saudaranya, maka hal itu lebih baik daripada sepuluh tahun i’tikaf.
Barangsiapa yang beri’tikaf sehari kerana Allah, maka Allah menjadikan (menjauhkan) antara dia dan neraka (sejauh) tiga parit, yang satu paritnya lebih jauh daripada jarak antara

Read More
IKTIKAF: Di antara Iktikaf Dan Tunaikan Hajat Saudara
Sep08

IKTIKAF: Di antara Iktikaf Dan Tunaikan Hajat Saudara

3. Hazrat Ibn ‘Abbas رضي الله عنهما berkata bahawa sesungguhnya sekali beliau sedang beriktikaf di dalam masjid Nabi صلى الله عليه وسلم. Telah datang kepadanya seorang lelaki lalu memberi salam kemudian dia telah duduk. Hazrat Ibn ‘Abbas رضي الله عنهما telah berkata kepadanya, “Wahai fulan! Aku nampak kamu berada di dalam keadaan dukacita

Read More
Page1of11
Share/Save
Share/Save