نحو/NAHU: Isim Yang Tidak Boleh Ditanwin – الاسم الذى لا ينصرف
Jul14

نحو/NAHU: Isim Yang Tidak Boleh Ditanwin – الاسم الذى لا ينصرف

Isim Yang Tidak Boleh Tanwin
Berubah baris akhir mengikut perubahan kedudukan dalam ayat TETAPI ia tidak tanwin.
Isim yang bergelar
( ممنوع من الصرف/ غير المنون / الاسم الذى لا ينصرف)
ini tidak boleh menerima sama ada;
i. Baris tanwin (baris dua).
ii. Baris kasrah / bawah.
Oleh itu;
– Ia MARFU’ dengan baris satu di hadapan.
– Ia MANSUB dengan

Read More
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 4.2.i: Latihan 4 (Nama-nama Orang)
Oct06

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 4.2.i: Latihan 4 (Nama-nama Orang)

Sila perhatikan contoh-contoh di atas. Nama-nama lelaki baris huruf terakhir berbaris dua (tanwin) tetapi nama-nama orang perempuan pula huruf terakhirnya hanya berbaris satu di hadapan.
Kepada anda yang pernah belajar Bahasa Arab mungkin pernah terjumpa nama orang lelaki yang tidak boleh berbaris tanwin pada huruf terakhirnya. Tidak mengapa, itu ada perbincangannya dalam tajuk pelajaran akan datang. Adalah penting dalam pelajaran Lughah ini anda mengikutinya tanpa melangkau mana-mana

Read More
نحو/NAHU: Pelajaran 3: Contoh Dan Penerangan مـُــذ َكـَــر وَمُــؤَنـَّــثٍ (Lelaki / Jantan, Perempuan / Betina)
Jul21

نحو/NAHU: Pelajaran 3: Contoh Dan Penerangan مـُــذ َكـَــر وَمُــؤَنـَّــثٍ (Lelaki / Jantan, Perempuan / Betina)

1. Contoh muzakkar مـُــذ َكـَّــر (lelaki / jantan)
أ َبـُــو بـَكـْـر كـَــان َ خـَــيـْــرَ مـِـثـَــال ٍ فـِى الــصـداقة
(Abu Bakar r.a adalah contoh terbaik dalam persahabatan)
2. Contoh mu’annath مُــؤَنـَّــثٍ (perempuan / betina)
Tanda-tanda yang menunjukkan perkataan tersebut mu’annath ialah samada:
i. Huruf ta marbutah (تاء مربوطة) iaitu huruf ‘ta bulat’: (paling banyak digunakan)
عـَـائِشـَـة ُ أ ُمُّ الـْـمُـؤ ْمـِــنـِـيـْــنَ كـَــانـَـت ْ مـصـدر الـفــتوى
(Aisyah ummul mukminin merupakan tempat rujukan – untuk mendapat fatwa)

Read More
RIADHUS SOLIHIN : Niat Ikhlas – Hadith 1: Amalan Bergantung Kepada Niat
Jun18

RIADHUS SOLIHIN : Niat Ikhlas – Hadith 1: Amalan Bergantung Kepada Niat

1. Umar bin Alkhatthab r.a. berkata, “Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya sesuatu amal itu bergantung kepada niat. Penilaian Allah bagi setiap orang, ialah apa yang dia niatkan. Maka sesiapa berhijrah (dari daerah kafir ke daerah Islam) semata-mata kerana ta’at kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW, maka hijrah itu diterima oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Sebaliknya sesiapa berhijrah kerana keuntungan dunia yang dikejarnya, atau kerana perempuan yang

Read More
Page1of11
Share/Save
Share/Save