اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.8 : ال (alif lam qamariah dan syamsiah) Jawapan latihan
Jul21

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.8 : ال (alif lam qamariah dan syamsiah) Jawapan latihan

Semua huruf terakhir berbaris hadapan kerana perkataan-perkataan di dalam jadual di atas belum digunakan di dalam ayat yang menyebabkan berlaku perubahan baris kerana kedudukannya di dalam ayat.

Read More
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.8 : ال (alif lam qamariah dan syamsiah) Jadual huruf dan contoh, latihan
Jul21

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.8 : ال (alif lam qamariah dan syamsiah) Jadual huruf dan contoh, latihan

Tanda hamzah wasal banyak terdapat di dalam Al-Qur’an. Baca dan tulis mengikut kaedah sebutan alif lam Qamariah dan Syamsiah. Contoh-contoh huruf alif lam Qamariah dan Syamsiah

Read More
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.7 : ال (alif lam qamariah dan syamsiah ) Jawapan Tamrin / Latihan 1,2 dan3
Jul21

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.7 : ال (alif lam qamariah dan syamsiah ) Jawapan Tamrin / Latihan 1,2 dan3

١- اِقـْــرَأ ْ وَاكـْــتـُــبْ مـَــعَ ضـَــبـْــطِ أ َوَاخـِــر ِ الْــكـَـلـِــمَــاتِ Baca dan tulis serta bariskan huruf akhir dengan betul: Read and write with the correct ending: الـْــبـَــابُ . الــتَّــاجـِــرُ . الــنـَّــجـْــمُ . الـْــقـَــمـَــرُ الــدِّيـْــكُ الـْــمـَــاءُ الـسـَّــر ِيـْــرُ . الـْــبـَــيـْــتُ . الـْــمـَــسـْـجـِــدُ . الــرَّجـُــلُ الــسـُّــكـَّــرُ . الـْــوَرَقُ *** Hukum asal – baris pada huruf terakhir sesuatu isim (nama) ialah hadapan (dhammah- ضَــمَّــة) Kenapa? Hemmm, boleh atau tidak jika saya katakan begini: kerana perkataan-perkataan itu tidak bekerja dan tidak dikerjakan. Atau kerana perkataan-perkataan itu belum mempunyai fungsi apa-apa di dalam ayat.

Read More
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3, ال (alif lam) Kamus 2/Perkataan Baru
Jul21

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3, ال (alif lam) Kamus 2/Perkataan Baru

Sila klik gambar untuk ‘membesarkannya’

Kamus-kamus Pelajaran Lalu:

Kamus Pelajaran 1

Kamus Pelajaran 2

Kamus 1 Pelajaran 3

Rujukan:

1.الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية

Read More
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.6 : ال (alif lam qamariah dan syamsiah ) Dan Tamrin / Latihan 1,2 dan3
Jul21

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.6 : ال (alif lam qamariah dan syamsiah ) Dan Tamrin / Latihan 1,2 dan3

Pelajaran kali ini sebenarnya sebagai penerangan awal tentang alif lam al-qamariah dan alif lam asy-syamsiah.

Cara mengenal
:

alif lam al-qamariah : huruf lam berbaris sukun / mati
alif lam asy-syamsiah : huruf lam tiada apa-apa baris tetapi huruf selepasnya berbaris sabdu / syaddah ( ّّ)

Read More
Page1of11
Share/Save
Share/Save