اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 5: Mudhof dan Mudhofun Ilaih: Soalan Latihan 3, 4
May04

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 5: Mudhof dan Mudhofun Ilaih: Soalan Latihan 3, 4

cari seorang guru yang mahir dalam Bahasa Arab dan mohonlah pertolongannya agar beliau mendengar bacaan anda sebab latihan di bawah ini adalah latihan membaca

Read More
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 4.2: Latihan 1, 2, 3    ( مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada)
Oct20

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 4.2: Latihan 1, 2, 3 ( مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada)

Soal Jawab Guru dengan Muhammad
١- أ َجـِــبْ عـَــن ِ الأسـْــئـِــلـَــةِ الآتـِــيـَــةِBerdasarkan gambar di atas, jawab soalan-soalan berikut.
Answer the following questions.
١) مـِــن ْ أ َيـْــن َ أ َنـْــتَ؟
٢) أ َأ َنـْــتَ مـِــن َ الـْــفـِــلـِــبـِّــيـْــن؟
٣) مـَــن ْ مـِــن َالصـِّــيـْــن؟
٤) مـِــن ْ أ َيـْــن َ حــامد؟
٥) أين ذهــب عباس؟
٦) أ َذ َهــب عليّ إلى المدير؟

Read More
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Jawapan Latihan Pelajaran 1
Jul16

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Jawapan Latihan Pelajaran 1

مَا هَـٰـذ َا؟هَـٰـذ َا مِـفـْتـَاحٌ
مَا هَـٰـذ َا؟هَـٰـذا كـِــتـَـابٌ
مَا هَـٰـذ َا؟هَـٰـذ َا قـَــلـَــمٌ
مَا هَـٰـذ َا؟هَـٰـذا بـَـابٌ
مَا هَـٰـذ َا؟هَـٰـذ َا بـَـيـْـتٌ
مَا هَـٰـذ َا؟هَـٰـذا كـُـرْسـِــيٌّ
تــَــمْـر ِ يـْـن 2 : (Soalan Latihan 2)
أ َهَـٰـذ َا بـَـيْتٌ؟ لاَ، هَـٰـذ َا مـَـسـْـجـِـدٌ
أ َهَـٰـذ َا مِـفـْتـَاحٌ؟ لاَ، هَـٰـذ َا قـَــلـَــمٌ
أ َهَـٰـذ َا قـَـمِـيـْـصٌ؟ نـَـعـَـمْ، هَـٰـذ َا قـَـمِـيـْـصٌ
أ َهَـٰـذ َا نـَـجـْـمٌ؟ نـَـعـَـمْ، هَـٰـذ َا نـَـجـْـمٌ

Read More
Page1of11
Share/Save
Share/Save