BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi أحب I Love, I Like, Hendak Ke Zoo
Aug19

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi أحب I Love, I Like, Hendak Ke Zoo

Ke mana awak nak pergi? # إلـَـى حَدِيْــقـَـةِ الـْحَيَوَانـَـاتِ Ke zoo. Saya suka nak pergi bersama awak, boleh? بِـِالتـَّـأكِــيدِ Sudah tentu.

Read More
Page1of11
Share/Save
Share/Save