Month: July 2009

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.1 : ال (alif lam)

Dalam Pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang:

الإسم النكرة : Kata Nama Am
(contoh-contohnya adalah semua perkataan yang telah kita pelajari dalam Pelajaran 1 dan 2)

الإسم المعرفة : Kata Nama Khas
Salah satu cara mengenalinya mudah saja iaitu dengan menambah ‘ال’ pada awal perkataan-perkataan tersebut.
Maka, jika diterjemahkan:

contoh:

بـَـيـْتٌ = rumah

الـْـبـَـيـْـتُ =

محادثة / MUHADATHAH / PERBUALAN / KOMUNIKASI / DIALOG – Asas : التـَّــعَــرُّفُ : Perkenalan

PERKENALAN
التـَّــعَــرُّفُ

Uthman أ َهـْلاً وَسـَــهـْــلاً

Semoga anda menjadi keluarga kami dengan segala kemudahan.

Hello, welcome


Umar أ َهـْــلاً بـِــكَ

Mudah-mudahan demikian!

Hello, welcome to you
Ummm
Uthman مـَـعـْــذِرَة ٌ، هـَــل ْ تـَــسـْــمـَــحُ لـِــى أ َن ْ أ ُعـَــرِّفَ نـَــفـْــسـِــى

GALERI: Wanita : مـَــرْآة Cermin : مـِــرْآة

Seorang wanita : مـَــرْآة Dua orang wanita : مـَـرْآتـَـانِ Wanita-wanita : نـِـسـَـاءٌ 1 cermin : مـِــرْآة 2 cermin : مـِـرْآتـَـانِ
Cermin-cermin : مـَـرَايـَا – Kedua-dua perkataan itu serupa cuma berbeza baris pada huruf mim – م dan ketika jama’ -جمع (plural). Sumber: Majalah مـَـاهـِـر . Bil.10. Feb. 2008 /فبراير ٢٠٠٨ .Kajang, Selangor : Aras Mega (M) Sdn. Bhd. m.s ٢٠

Scroll to Top