dusakal thooluut

Passion terhadap aktiviti blogging. Semoga Islam tersebar ke seluruh alam. Dunia sementara, akhirat kekal.

نحو/NAHU: Pelajaran 1: Perkataan & Ayat الكـــلمة والكلام/جملة مفيدة/جملة

PENGERTIAN PERKATAAN DAN AYAT: تعريف الكلمة والكلام

Contoh: الأمثلة

1- مـَـالـِزِىُّ بـِلا َدُنـَـا – Malaysia negara kita.

2- الإيمَانُ سِلاَحُـنـَـا– Iman senjata kita.

3- الشـَّـبَابُ عُـدة ُ البلاد فى السـلـْم ِوفى الحَرْب – Pemuda aset negara ketika aman dan peperangan.

القواعد:

1Alkalimah (الـْكَلـِـمَة) :

perkataan.

– Setiap lafaz yang mempunyai makna yang tertentu.

– Ia terbina daripada 28 / 29 huruf Hija’iyyah (alif – ya).

– Gabungan huruf-huruf inilah yang membentuk sesuatu kalimah.

– Kalimah = Perkataan

Contoh:

Huruf-huruf ب + ي + ت akan menjadi perkataan (kalimah) بـَــيـْــتٌ

Huruf-huruf ب + ق + ر + ة akan menjadi perkataan (kalimah) بـَــقــَــرَة

# الكلمة : لفظ ٌ مفرد دَلّ َ عَلـَى مَعـْـنـَى لا يـَصْـلـُـحُ لـِلتـّـَخـَاطب
كُلّ ُ لَفـْـظٍ لـَـهُ معـنـًى خـَـاصٌّ @

2

Ayat
Ayat

– terdiri daripada dua perkataan atau lebih

#الكلام المفيد : ما تركب من كلمَـتـَـيـْـن فأكثر وأفاد معنى يحسـن السكوت عليه
ويسمى جملة ً مفيدة @

تطبيقات1 : LATIHAN 1

(1) # ضع كل كلمة مما يأتى فى جملة مفيدة مركبة من كلمتين
Bina ayat-ayat yang terdiri daripada dua perkataan dengan menggunakan perkataan-perkataan di bawah:

الـْـوَطـَـنُ – negara ,

حـِـصـْـنٌ – kubu ,

الرِّضـَـا – keredaan, kesukaan, kesudian.
i- _____________________________________
ii- _____________________________________
iii- ____________________________________

(2) # ايت بثلاث جمل تركيب كل منها من كلمتين
Bina tiga potong ayat yang terdiri daripada hanya dua perkataan.

i- _____________________________________
ii- _____________________________________
iii- _____________________________________

(3) # ايت بثلاث جمل كل واحدة منها مركبة من ثلاث كلمات
Bina tiga potong ayat yang terdiri daripada tiga perkataan.

i- ______________________________________
ii-______________________________________
iii- _____________________________________

(4) # رتب الكلمات الآتية لتصير جملة مفيدة
Susun perkataan-perkataan berikut menjadi sepotong ayat:

الـْحـَـيـَـاة kehidupan , فِى pada / dalam, العَامِلـُـونَ orang-orang yang bekerja,

هـَذِهِ ini, النـَّـاس manusia, خـَـيْـرُ sebaik-baik

jawapan:_____________________________________________________

(5) #ضع كل كلمة مع ما يناسبها فيما يأتى
Suaikan perkataan-perkataan di bawah:

Suaikan
Suaikan 'alif' dengan 'ba'

Jawapan
# : Untuk rujukan penulis atau pembaca yang sudah mempunyai pengetahuan sedia ada Bahasa Arab

Rujukan:

1. ,زكي على سويلم وعبد السميع محمد السنباطى تيسير النحو للصف الأول الأعدادىقدح دار الأمان : الناشر سنديرين برحد بمليزيا (بإذن رئيس قطاع المعاهد بالأزهر الشريف) صفحة٩

2.جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك رحمهما الله شرح ابن عقيل على اللالفية.سنقافوره وفينغ : مكــــتبة ومطبعة سليمان مرعى . صفحة ٣

3.محمد إدريس عبد الرءوف المربوى . ربيع الثانى ١٣٥٤ ه قاموس ادريس المربوى عربى – ملايو .بيروت : دار الفكر

4. Rancangan Durus Arabiah Radio Ikim.fm

Hadis Tentera Menyerang Kaabah

RIADHUS SOLIHIN (1) : Niat Ikhlas – Hadith 2: Tentera Menyerang Kaabah

Hadis Tentera Menyerang Kaabah
Hadis Tentera Menyerang Kaabah

Sayyidatina Aisyah r.anha berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Bakal ada tentera yang akan menyerang Kaabah, tetapi ketika mereka sampai di suatu lapangan tiba-tiba dibinasakan semua, yang pertama hingga yang terakhir.”

Aisyah bertanya, ” Ya Rasulullah, bagaimanakah dibinasakan semua, padahal di situ ada orang-orang yang tidak ikut, iaitu orang yang sedang di pasar dan lain-lainnya?”

Jawab Nabi :“Dibinasakan semua, kemudian dibangkitkan menurut niat masing-masing.”

(Bukhari, Muslim)

Kebinasaan yang menimpa pada suatu daerah akan mengenai yang salah dan yang tidak bersalah, tetapi perhitungan di akhirat hanya terhadap mereka yang bersalah.

Bagi masing-masing pejuang akan menerima perhitungan menurut niat masing-masing.

Rujukan: Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Annawawy (Terjemahan Salim Bahreisy). 1977. RIADHUS SHALIHIN 1. Bandung: PT ALMA’ARIF. m.s 12

Hadis ini di FB: Hadis Tentera Menyerang Kaabah (klik)

Zikir

“Sesiapa membaca pada setiap hari
لاَ إ ِلـَـهَ إ ِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشـَـر ِيـكَ لـَـهُ. لـَـهُ الـْـمـُــْـكُ وَلـَـهُ الـْـحـَـمـْـدُ وَهـُـوَ عـَـلـَى كـُلِّ شـَـئ ٍ قـَـدِيْـرٌ
sebanyak seratus kali, maka baginya pahala seperti orang yang memerdekakan sepuluh orang hamba sahaya, dituliskan untuknya seratus kebaikan, dihapuskan untuknya seratus kesalahan (keburukan) dan dia akan dilindungi dari gangguan syaitan sepanjang hari hingga waktu petang dan tidak ada orang yang dapat menandingi apa yang dia lakukan kecuali orang yang mengucapkan zikir ini lebih banyak daripadanya”
(Hadith riwayat Bukhari)

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi كل شيء Everything, Suami Isteri Menunggu Tetamu

كُلُّ شَيْءٍ : Everything / Kesemuanya

(Situasi: Suami Isteri Menunggu Tetamu)

* مَتـَى يَحْضُـرُ الضّـُـيُوفُ؟
* Bila tetamu-tetamu akan sampai?

مَتـَى : bila
يَحْضُـرُ : akan sampai?/ akan hadir?
الضـّـُـيُوفُ؟ : tetamu-tetamu

# بَـعْــدَ قَـَـلِــيلٍ
# Sekejap lagi.
بَـعْــدَ قَـَلِـيلٍ : selepas sedikit, tetapi jangan diterjemahkan demikian kerana ianya package dan makna yang lebih sesuai adalah ‘sekejap lagi’

* هَـــلْ طَـعَامٌ جَاهِــزٌ؟
* Adakah makanan sudah siap?
هَـــلْ : Adakah
طَـعَامٌ : makanan
جَاهِــزٌ : sudah siap

# نـَـعَــمْ،
كـُــلّ ُ شَــيْءٍ جَـاهِــزٌ

# Ya, semuanya sudah siap.
نـَعَــمْ
:
Ya
كـُــلُّ شَــيْءٍ : semuanya
جَـاهِــزٌ : sudah siap.

* تـَـعَـالَ / تـَـعَـالِى نـَـنـْـتـَــظِــرُ فِى الـدَّاخِلِِِ
* Datanglah wahai suamiku / isteriku, kita tunggu di dalam.
تـَـعَـالَ: Datanglah / Ke mari wahai suamiku
تـَـعـَالِى : Datanglah / Ke mari wahai isteriku
نـَـنـْـتـَــظِــرُ : kita tunggu
فِى : di
الـدَّاخِلِ : dalam.

 

JIKA ISTERI MENYOAL SUAMINYA:

* مَتـَى يَحْضُـرُ الضّـُـيُوفُ؟
* Bila tetamu-tetamu akan sampai?

# بَـعْــدَ قــَـلِــيلٍ
# Sekejap lagi.

* هَـــلْ طَـعَامٌ جَاهِــزٌ؟
* Adakah makanan sudah siap?

# نـَـعَــمْ، كـُــلّ ُ شَــيْءٍ جَـاهِــزٌ

# Ya, semuanya sudah siap.

* تـَـعَـالَ نـَـنـْـتـَــظِــرُ فِى الـدَّاخِل
* Datanglah wahai suamiku, kita tunggu di dalam.

JIKA SUAMI MENYOAL ISTERINYA:

* مَتـَى يَحْضُـرُ الضُّـيُوفُ؟
* Bila tetamu-tetamu akan sampai?

# بَـعْــدَ قَـَـلِــيلٍ
# Sekejap lagi.

* هَـــلْ طَـعَامٌ جَاهِــزٌ؟
* Adakah makanan sudah siap?

# نـَـعَــمْ، كـُــلّ ُ شَــيْءٍ جَـاهِــزٌ
# Ya, semuanya sudah siap.

* تـَـعَـالـِـى نـَـنـْـتـَــظِــرُ فِى الـدَّاخِلِ
* Datanglah wahai isteriku, kita tunggu di dalam.

Rujukan:

هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِ Radio IKIM.FM (Pn. Mona Jasman dan Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim)

Hadis Amalan Bergantung Kepada Niat

RIADHUS SOLIHIN : Niat Ikhlas – Hadith 1: Amalan Bergantung Kepada Niat

Hadis Amalan Bergantung Kepada Niat
Hadis Amalan Bergantung Kepada Niat

Sayyidina Umar bin Al-Khatthab r.a. berkata, “Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya sesuatu amal itu bergantung kepada niat.

Penilaian Allah bagi setiap orang, ialah apa yang dia niatkan. Maka sesiapa berhijrah (dari daerah kafir ke daerah Islam) semata-mata kerana taat kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW, maka hijrah itu diterima oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Sebaliknya sesiapa berhijrah kerana keuntungan dunia yang dikejarnya, atau kerana perempuan yang akan dikahwini, maka hijrahnya bergantung kepada apa yang dia niatkan ketika berhijrah ke sesuatu tempat itu.”

(Bukhari, Muslim)

Oleh kerana peri pentingnya soal niat itu, maka ulama’ kaum muslimin meletakkan niat itu sebagai rukun pertama di dalam semua ibadat. Bahkan untuk membezakan antara ibadat dengan adat, hanyalah niat.

Malahan sesuatu perbuatan adat, jika dilakukan dengan niat untuk mengikuti perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW maka ia berubah menjadi ibadat yang berpahala.

Para ulama’ juga memperinci niat kepada lima macam; hakikat, tempat, hukum, masa dan syarat.

Hakikat niat: Iaitu sengaja (dengan sengaja mengerjakan sesuatu serentak dengan perbuatan)
Hukum niat : Wajib atau sunat.
Tempat niat : Dalam hati.
Masa niat : Pada permulaan melakukan perbuatan.
Syarat niat : Untuk tujuan amal kebaikan.

Rujukan: Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Annawawy (Terjemahan Salim Bahreisy). 1977. RIADHUS SHALIHIN 1. Bandung: PT ALMA’ARIF. m.s 11.

Hadis ini di FB: Amalan Bergantung Kepada Niat (klik)

Share/Save
Share/Save
Scroll to Top