Print Friendly, PDF & Email

Feel Thulathi Mujarrad menurut wazan / bab yang terbanyak digunakan diikuti yang agak kurang penggunaannya dan seterusnya.

Wazan terbanyak digunakan mengikut urutan
Thulathi Mujarrad: Wazan Terbanyak Digunakan Mengikut Urutan

Feel Thulathi Mujarrad menurut wazan / bab yang terbanyak digunakan (mengikut urutan):

1. نـَـصـَـرَ يـَـنـْـصُـرُ

2. ضـَـرَبَ يـَـضـْـر ِبُ

3. فـَـتـَـحَ يـَـفـْـتـَـحُ

4. فـَـر ِحَ يـَفـْـرَحُ

5. كـَـرُمَ يـَكــْرُمُ

6. حـَــسـِـبَ يـَـحـْــسـِــبُ

Rujukan:
1. على الجارم ومصطفى أمين. ١٩٦٢. النحو الواضح فى قواعد اللغة العربية للمدارس الثانوية (الجزء الأول). مصر: دار المعارف. صفحة ٥
2. Durus Arabiah Radio IKIM.FM 4 & 5 Januari 2009.

2 Responses

  1. Pingback: اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 4.2.i: Latihan 4 (Nama-nama Orang) | ArabMykrk.com