Print Friendly, PDF & Email

Soalannya: Klik sini

Pelajaran 4.2: Jawapan Latihan 1( مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada)
Pelajaran 4.2: Jawapan Latihan 1( مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada)
Pelajaran 4.2: Jawapan Latihan 2 ( مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada)
Pelajaran 4.2: Jawapan Latihan 2 ( مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada)

Sila klik gambar-gambar di atas untuk melihat dengan lebih jelas.

Pelajaran 4.2: Jawapan Latihan 3 ( مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada)
Pelajaran 4.2: Jawapan Latihan 3 ( مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada)

 

Keterangan: – Partikel مـِـن (min – dari, daripada) jika diikuti dengan ال (alif lam), akan menjadi مـِـنَ (minal). – Mana-mana perkataan yang didahului dengan kata sendi ( مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada) akan berbaris kasrah / bawah pada huruf terakhirnya. – Isim dalam keadaan biasa (tanpa مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada) akan berbaris dhommah / hadapan pada huruf terakhirnya.

Tajuk-tajuk Berkaitan:
1. Soalannya
2. Cara membariskan nama orang
3. Isim yang MAJRUR, فـِــى = di, di dalam, عـَــلـَــى = di atas
4. Isim yang MAJRUR, مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada
5. Bahagian Isim: Mutasarrif dan Ghairu Mutasarrif
6. WAZAN Feel Thulathi Mazid Biharfin. فـَــاعـَــلَ يـُــفـَــاعـِــل
7. Tanda-tanda isim (kata nama)

Rujukan:
1. الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة

4 Responses