نحو/NAHU: Bahagian Isim

Print Friendly, PDF & Email

Assalamualaikum, pelajaran kali ini sepatutnya kita belajar tentang muthanna (dua) dan jama’ (lebih daripada dua), tapi bila saya belek-belek kitab, nampaknya kita kena berundur ke belakang supaya pelajaran seterusnya tidak akan berlaku apa-apa masalah.
Maaflah ye, pelajaran Bahasa Arab lambat sikit saya terbitkan sebab untuk membuat artikel belajar Bahasa Arab ini saya perlu membuat sedikit penyelidikan (cewah) dan mengambil kira aspek metodologi, pedagogi, psikologi dan entah apa-apa ‘gi’ lagi…….(agaknyelah…)
Ok, kita mulakan sekarang….
pelbagai isim

Isim dibahagikan kepada dua bahagian;


1. الإسـْمُ الـْمـُتـَصـَرِّف ُ هُوَ مَا يـُثـَنـَّى وَيـُجـْمَعُ وَ يُصَغـَّرُ وَيـُنـْسَبُ إ ِلـَيـْهِ


‘Isim Mutasarrif’ iaitu isim yang boleh berubah rupa bentuknya apabila menjadi muthanna (bukan mu’annath ye), – muthanna (مُــثـَــنـَّــى) maksudnya dua. Kalau B. Inggeris cuma ada 1 atau lebih daripada satu, B.Arab pula perubahan bentuk perkataan akan berlaku daripada 1 ke 2 (muthanna) atau lebih daripada 2 (jamak – جَـمع – jangan baris bawahkan huruf ج nanti maknanya lain pula) jamak, tasghir – tasghir maknanya (pengurangan, pengecilan, the diminutive pattern), juga ketika nasab.
Selain daripada itu, baris huruf terakhir juga boleh diubah mengikut kedudukannya di dalam ayat.

Isim Mutasarrif terdiri daripada;
1. Ismul alam – nama orang, nama negeri, seperti; Muhammad, Salimah, Johor
2. Ismul jins – jenis, seperti; bapa, kitab, pokok, lelaki
3. Ismul alat – benda, seperti; ‘ubat yang dimasukkan di dubur supaya buang air besar’, pemadam, anak kunci
4. Ismul makan – tempat – bukan ‘mamam’, seperti; masjid, asrama
5. Ismuz zaman – masa, seperti; hari, siang, bulan

Contoh perubahan:
كـِـتـَــابٌ boleh menjadi كـِــتـَــابـًــا atau كـِــتـَـابٍ atau كـِــتـَــابـَــانِ atau كـُــتـُــبٌ


2. الإسـْــمُ غـَــيـْــرُ الـْــمـُــتـَــصـَــرِّف ُ هُــوَ مـَــا يـُــلاَز ِمُ حـَــلـَــة ً وَاحـِــدَةً


Isim “Ghair Mutasarrif’ pula isim yang ‘kebal’. Heh, tak makan saman isim jenis ini! Walau apa pun kedudukannya di dalam ayat, memang macam itulah rupanya, tidak boleh berubah-ubah rupa bentuk mahupun barisnya.

Isim Ghair Mutasarrif terdiri daripada;
1. Isim Isyarah – tunjuk, seperti; ini (L), ini (P), itu(L), itu (P)
2. Dhamir – gantinama, seperti; awak, saya, dia (L), dia (P)
3. Isim ‘adad – bilangan, seperti; satu, dua, tiga
4. Isim Mausul – ‘yang’ (bukan ‘sayang’, ‘yang’) seperti; al-lazi – utk 1 (L), al-lati – utk 1 (P), al-laziina – utk ramai (L).
5. Isim Istifham – tanya, seperti; maa = maazaa (apa, apakah), bagaimana

Oleh yang demikian, kita tidak boleh mengubah contohnya;
هـُــوَ menjadi هـُــوُ atau هـُــوِ
atau أ َنـْــتَ (awak seorang lelaki) menjadi أ َنـْــتُ (antu? Oh, Tidak!)
atau كـَــيـْــفَ menjadi كـَــيـْــفُ atau كـَــيـْــفِ

Soalan teka-teki:
Berkaki dua mempunyai bulu,
macam serunai bising suaranya,
lehernya panjang terkulai selalu,
tolong namakan apa binatangnya?

Tajuk berkaitan:
1. هَـٰـذ َا : Ini
2. مَا هَـٰـذ َا : Apakah / Apa ini?
3. ذ َ ٰ لـِـكَ : itu
4. هـُــوَ ‘dia lelaki, ia jantan / muzakkar, he, it’ dan هـِــيَ’dia perempuan, ia betina / mu’annath, she, it
5. Perkataan Ada 3 Bahagian: الإسم والفعل والحرف

Rujukan:
1. سيدڠ ڤڠارڠ سينر جيميت سنديرين برحد. ٢٠٠٦  اللغة العربية للسنة الرابعة سلاڠور دار اڤحسان: سينر جيميت سنديرين برحد
2. محمد إدريس عبد الرءوف المربوى . ربيع الثانى ١٣٥٤ هجره قاموس ادريس المربوى عربى – ملايو. بيروت : دار الفكر
3. e-alqamus
4. Hussain Sa’ad. 1999. TEKA-TEKI KBSR. Kelantan: Penerbitan PRISM. m.s 17

1 thought on “نحو/NAHU: Bahagian Isim”

  1. Pingback: Mudhof dan Mudhofun Ilaih: Soalan Latihan 3, 4 | ArabMykrk.com

Comments are closed.

Share/Save
Share/Save
Scroll to Top