نحو/NAHU: Tanwin Ta’widh dan Sebab-sebab Tanwin Tidak Disebut, Dibaca dan Ditulis.

Print Friendly, PDF & Email
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دان سلام سجهترا

Alhamdulillah dengan izin Allah kita bersua lagi untuk menyambung perbincangan mengenai Pelajaran Nahu / Nahwu iaitu ilmu yang menentukan sebutan / baris huruf akhir sesuatu perkataan. Sebagaimana yang anda ketahui, makna sesuatu perkataan akan berubah dengan berubahnya baris akhir sesuatu perkataan.

Pada pelajaran tahun lalu kita telah menyentuh tentang tanda-tanda Isim. (Ya Allah, slownya perkembangan pelajaran Nahu dalam blog ini kan?) Bagi Pelajaran Nahu dan Sorf, saya amat menggalakkan supaya anda merujuk ke blog-blog lain yang lebih baik yang telah saya muatkan dalam ‘arabmykrk.com/links’ . Walaupun lambat macam siput, saya tetaplah ingin menyumbang dalam pelajaran Nahu ini. Semangat siput! Semangat!!! Huhu….

Dalam pelajaran lalu kita telah pelajari tentang tanda-tanda isim ada 5.

Gambarajahnya adalah seperti berikut:

Seterusnya kita juga sudah meninjau berkenaan tanwin tamkin:

Tanwin Tamkin / al-Amkaaniah
Tanwin Tamkin / al-Amkaaniah

Pada hari ini pula kita telusuri pula apakah yang dikatakan ‘Tanwin Ta’widh’ (تنوين التعويض) . Jangan susah hatilah dengar nama yang asing ini ye. Bukan apa-apa pun, kita cuma nak tahu saja kenapa namanya begitu. Apa yang mustahak ialah asalkan sesuatu perkataan itu berbaris dua (tanwin), maka sudah pastilah ianya ISIM.

Tanwin Ta’widh ialah tanwin yang menggantikan sesuatu ‘benda’ yang dibuang.

‘BENDA’ itu adalah sama ada:
i. huruf
ii. perkataan. (dalam Bahasa Arab, perkataan disebut juga sebagai ‘kalimah’)

Contoh;

1. Rangkai kata ‘كـُــلّ َ مـُــسـْــتـَـحـِـقـِـّــيـْــنَ’ (kulla mustahiqqiina) diubah atau digantikan dengan perkataan ‘كـُــلاّ ً’ (kullan)

Ayat sepenuhnya:
قـَــسـّـَــمـْــت ُ الـْــمـَــالَ بـَــيـْــنَ الـْــمـُــسـْــتـَــحـِــقـِـّــيـْــنَ فـَــأ َعـْــطـَــيـْــتُ كـُــلّ َ مـُــسـْــتـَــحـِــقـِـّــيـْــنَ نـَــصـِــيـْــبـَــهُ
Makna: Saya mengagih-agihkan harta di kalangan orang-orang yang berhak, maka saya memberikan setiap orang yang berhak kadar habuan masing-masing.

Diubah menjadi:
قـَــسـّـَــمـْــت ُ الـْــمـَــالَ بـَــيـْــنَ الـْــمـُــسـْــتـَــحـِــقـِـّــيـْــنَ فـَــأ َعـْــطـَــيـْــتُ كـُــلاّ نـَــصـِــيـْــبـَــهُ
Makna: Saya mengagih-agihkan harta di kalangan orang-orang yang berhak, maka saya memberikan setiap orang kadar habuan masing-masing.

*** Tanwin (baris dua) pada perkataan ‘كـُــلاّ’ digelar sebagai ‘Tanwin Ta’widh. (تنوين التعويض) kerana tanwin tersebut menggantikan perkataan ‘mustahiqqiina’ yang dibuang.. Oleh itu perkataan كـُــلُّ adalah ISIM.
*** Psst, macam biasalah, baris-baris ni memang suka lari-lari, penat dah saya kejar…… fuhh…. k, ada baris dua di atas sabdu lam alif (لا) tu ye…

2. Rangkai kata ‘بـَــعـْــض ِ الضـّـُــيـُــوفِ’ (ba’dhid dhuyuufi) diubah menjadi ‘ٍبـَــعـْــض’ (ba’dhin).

Ayat sepenuhnya:

تــُــعـْــجـِــبـُــنـِــى الصـّـُــحـُــوفُ الـْــيـَــوْمـِــيـّـَــة ُ غـَــيـْــر بـَــعـْــض ِالصـّـُــحـُــوفِ

Makna: Saya terpegun (dengan) akhbar-akhbar harian melainkan sebahagian akhbar.
(Konon-konon dia baca 5 naskhah akhbar – 3 naskhah terpegun, 2 lagi tidak rasa terpegun)

Diubah menjadi:
تــُــعـْــجـِــبـُــنـِــى الصـّـُــحـُــوفُ الـْــيـَــوْمـِــيـّـَــة ُ غـَــيـْــر بـَــعـْــضٍ
Makna: Saya terpegun (dengan) akhbar-akhbar harian melainkan sebahagian.

*** Tanwin (baris dua) pada perkataan ‘ٍبـَــعـْــض’ digelar sebagai ‘Tanwin Ta’widh (تنوين التعويض) kerana tanwin tersebut menggantikan perkataan ‘suhuufi’ yang dibuang… Oleh itu perkataan ٍبـَــعـْــض adalah ISIM.

Kini berakhir sudah perbincangan tentang ‘Tanwin Ta’widh’ (تنوين التعويض).

Seterusnya kita teruskan pula perhatian kita kepada SEBAB-SEBAB tanwin tidak:
i. disebut
ii. dibaca
iii . ditulis

Tanwin Tidak Disebut, Dibaca atau Ditulis Adalah Kerana:

1. Wujudnya alif lam (ال) pada awal perkataan:

*** Alif lam (ال) dan tanwin TIDAK boleh berada bersama-sama dalam satu perkataan: (nanti mereka bergusti… hehe…)

Contoh;
SALAH jika:
الـْــكـِــتـَــابٌAL-kitaaBUN
الـْــكـِــتـَـابـًــاAL-kitaaBAN
الـْــكـِــتـَــابٍAL-kitaaBIN
*** Salah kerana alif lam (ال) dan tanwin berada bersama-sama dalam satu perkataan.

BETUL jika:
الـْــكـِــتـَــابُAL-kitaaBU
الـْــكـِــتـَـابََAL-kitaaBA
الـْــكـِــتـَــابِAL-kitaaBI
*** Betul kerana hanya ada alif lam (ال) dalam perkatan-perkataan di atas. Dalam keadaan begini tanwin tidak disebut, tidak dibaca juga tidak ditulis dalam perkataan-perkataan tersebut.

2. Kalimah ‘Mamnu’ minas Sorf’ ’ممنوع من الصرف‘

Kalimah ‘Mamnu’ minas Sorf’ ’ممنوع من الصرف‘ bermaksud kalimah (perkataan) yang TIDAK boleh menerima baris bawah (kasrah) dan / atau tanwin (baris dua).

Contoh:
Perkataan مـَــسـْــجـِــدٌmasjidun
Dlam bentuk mufrad (singular / satu), ia boleh menerima tanwin.
Contoh:
مـَــسـْــجـِــدٌmasjiDUN
مـَــسـْــجـِــدًاmasjiDAN
مـَــسـْــجـِــدٍmasjiDIN

TETAPI dalam bentuk jama’ (plural / lebih daripada dua) ia TIDAK BOLEH menerima:
i. baris dua (tanwin) – sama ada depan, atas atau bawah.
ii. baris satu di bawah.

Contoh:
SALAH jika;
مـَـسـَــاجـِــدٌmasaajiDUN
مـَـسـَــاجـِــدًاmasaajiDAN
مـَـسـَــاجـِــدٍmasaajiDIN
مـَـسـَــاجـِــدِmasaajiDI

BETUL jika:
مـَـسـَــاجـِــدُmasaajiDU
مـَـسـَــاجـِــدَmasaajiDA

(Perbincangan lanjut pada keluaran akan datang).

3. Perkataan itu dimudhafkan.

Mudhaf dan mudhafun ilaih ialah dua perkataan menceritakan satu benda.

Contoh;
SALAH jika;
طـَــالـِــبٌ مـَــدْرَسـَــةٍtooliBUN madrosatin (pelajar sekolah)

BETUL jika;
طـَــالـِــبُ مـَــدْرَسـَــةٍtooliBU madrosatin (pelajar mana-mana sekolah)
طـَــالـِــبُ الـْــمـَــدْرَسـَــةِtooliBUL madrosati (pelajar sekolah tersebut / pelajar sekolah itu).
(sila rujuk nota : Mudhof dan Mudhofun Ilaih, Penerangan dan latihan)

4. Berhenti pada satu-satu perkataan di hujung ayat.

Contoh:
هـَـٰـذ َا أ َمـْــرٌ عـَــجـِــيـْــبٌHaazaa amrun ‘ajiibun
Ini perkara pelik.

Sepatutnya dibaca:
هـَـٰـذ َا أ َمـْــرٌ عـَــجـِــيـْــبْHaazaa amrun ‘aJIIB.
Huruf ‘ba’ (ب) pada perkataan عـَــجـِــيـْــبْ disukunkan (dimatikan)
Dibaca – ‘ajiib’ kerana ia terletak di hujung ayat.

Soalan teka-teki lalu:
Duduk bersembang bersama Puteri,
Sambil bersembang sutera ditenun,
Kalau tuan bijak bestari,
Apa yang naik tak pernah turun?

Jawapan: Umur

Soalan teka-teki:
Coklat bertemu coklat jadi hijau, aaaaapa dia?

Rujukan:
1. Rancangan ‘Durus Arabiah’ Radio Ikim.fm

Share/Save
Share/Save
Scroll to Top