BALAGHAH: Isti’arah Tasrihiyyah dan Makniyyah

Print Friendly, PDF & Email

Nota:
1. Tajuk ini diajar oleh Ustazah Aina Sabariah binti Mat Isa. Penerbit rancangan ini ialah DJ Ustazah Mona binti Jasman.

2. Tulisan seperti ini ‘ ص ٧٨ ‘ tiada apa-apa. Hanya untuk rujukan Mykrk sahaja.

Selamat mengulangkaji………..

Isti’arah Tasrihiyyah : الاستعارة تصريحية

ص ٤٦-٥٠

Takrif:
فى اللغة: طلب الاعارة
Minta pinjam (bunga bahasa)

Istilah:

في الإصطلاح: اللفظ المستعمل فى غير ما وضع له لعلاقة المشابهة

ومع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي

Kalimah yang digunakan bukan pada tempat asalnya kerana ada hubungan kesamaan dan ada konteks yang menghalang makna asal

Contoh:

هو أسد
Beliau adalah singa

رأيت أسدا يتكلم
Saya melihat seekor singa sedang bercakap

-> Singa itu bukan ‘singa’ yang sebenar

Tasybih yang dibuang salah satu rukun

Isti’arah ada 2:

1. Istiarah Tasrihiyyah:
هي ما صرح فيها بلفظ المشبه به
Musyabbah dibuang tetapi dijelaskan sebutan Musyabbah bih

Contoh:

اهدنا الصراط المستقيم

Tunjukkan kami jalan yang lurus

Agama = jalan

Asalnya: اهدنا الدين مثل الصراط المستقيم

Tunjukkanlah kami agama seperti jalan yang lurus. (Hilangkan sebutan الدين)

Ibrahim ayat 1:

Gelap ظلمات = Kafir كفر

Cahaya نور = Iman إيمان

فى الخد مطر
Di pipi awak ada hujan

Hujan = air mata

Contoh:
يقود ماليزيا أسد شجاع
Makna: Malaysia dipimpin oleh singa yang berani

رأيت بحرا يتحدث في الكلية
Makna: Saya melihat laut sedang bercakap dalam kuliyyah

2: Isti’arah Makniyyah

Isti’arah Makniyyah: الاستعارة مكنية

ص ٤٦-٥٠

هي خذف فيها المشبة به وبقيت صفة من صفاته

هي ما خذف فيها المشبه به، ورمز له بشيء من لوازمه

Musyabbah bih dibuang terus tetapi kekal dalam ayat itu satu ciri musyabbah bih yang menunjukkan kaitan dengan musyabbah bih

Contoh:
حدثتنى التاريخ عن ماليزيا
Makna: Sejarah telah menceritakan kepadaku tentang Malaysia
Sejarah = manusia (bercakap adalah simbol manusia)

طار الخبر فى المدينة
Makna: Telah terbang cerita di bandar

burung dibuang, tapi ada satu ciri burung iaitu ‘terbang’

Surah al-Isra’: Dan hendaklah engkau merendahkan sayap dirimu kepada ibu bapa dengan penuh kasih sayang.
Sayap = tawaduk, kasih sayang

burung tidak disebut, tapi ada satu ciri burung iaitu ‘sayap’

Surah Maryam: Tuhan-ku, tulang-tulangku telah lemah dan kepalaku menyala dengan uban

kepala tidak menyala

kepala = kayu api (menyala)

بكت السماء ليلة أمس
Langit telah menangis malam semalam

langit = manusia (menangis)

ضحكت السماء

Langit telah ketawa

= Langit cerah

Penghargaan Dan Terima Kasih:
1. Radio IKIM.fm
2. Ustazah Mona binti Jasman
3. Ustazah Aina Sabariah binti Mat Isa

Rujukan:
استاذ اسماعيل حسين. 1983. علم البلاغة للقسم التوجيهى. كوالا لمڤور: ڤرچيتقن ديوان بهاس دان ڤستاك

1 thought on “BALAGHAH: Isti’arah Tasrihiyyah dan Makniyyah”

  1. Pingback: Sesuatu Yang ……… Tentang KL Server.net | ArabMykrk.com

Comments are closed.

Share/Save
Share/Save
Scroll to Top