Print Friendly, PDF & Email
Masa

Sumber:
Majalah مـَـاهـِـر . Bil.30. Okt. 2009 / أكتوبر ٢٠٠٩ .Kajang, Selangor : Aras Mega (M) Sdn. Bhd. m.s ٢٦

Penerangan:
1. ٢.٠٠- ا َلسـّـَــاعـَــة ُ الثـّـَــانـِــيـَــة
As-saa’atuth thaaniatu. (thaaniah)
th = ث
Pukul 2.00

2. ٢.١٥ – ا َلسـّـَــاعـَــة ُ الثـّـَــانـِــيـَــة ُ وَالرّ ُبـْــعُ
As-saa’atuth thaaniatu war-rub’u. (rub’)
Pukul 2 (dan) suku (2.15)

3. ٢.٢٥ – ا َلسـّـَاعـَة ُ الثـّـَانـِيـَة ُ وَخـَمـْسـَة ٌ وَعـِشـْرُوْن َ دَقـَائـِـق
As-saa’atuth thaaniatu wa khomsatun wa ‘isyruuna daqo’iq.
daqo’iq = minit.
Pukul 2.25

4. ٢.٣٠ – ا َلسـّـَــاعـَــة ُ الثـّـَــانـِــيـَــة ُ وَالنـِّــصـْــفُ
As-saa’atuth thaaniatu wan-nisfu. (nisf)
Pukul 2 (dan) setengah (2.30)

5. ٢.٤٥ – ا َلسـّـَــاعـَــة ُ الثـّـَــالـِــثـَــة ُ إ ِلاّ َ الرّ ُبـْــعُ
As-saa’atuth thaalithatu illar rub’u. (rub’)
***Pukul 3 melainkan / kecuali / kurang / tolak suku (2.45)
PUKUL 2.45. (Jangan keliru ye…) ojo kelalen…..
Nota:
Susunan nombor arab sama dengan susunan nombor rumi.
Contoh;
2000 = ٢٠٠٠
1985 = ١٩٨٥
2010 = ٢٠١٠

Tajuk Berkaitan:
1. Cuti Sekolah
2. Makanan dan Minuman
3. Wanita dan Cermin
4. Haiwan
5. Cita-cita