Dialog Asas : السـَّـكـَـنُ : Tempat Tinggal (1)

Print Friendly, PDF & Email


عـَــائِــشـَــة : أ َيـْن َ تـَــسـْــكـُــنـِــين َ يـَــا فـَــاطـِــمـَــة؟
Aisyah : Aina taskuniina yaa Faatimatu?
Aisyah : Di manakah awak duduk (tinggal) hai Fatimah?

فـَــاطـِــمـَــة : أ َسـْــكـُــن ُ فـِــى شـَــار ِع ِ مـِــيْلا َوَاتـِــى
Fatimah : Askunu fii Syaari’I Melawati.
Fatimah : Saya tinggal di Jalan Melawati.

عـَــائِــشـَــة : فـِــى أ َيّ ِ رَقـْــم ٍ لـَــوْ سـَــمـَــحـْــتِ؟
Aisyah : Fii ayyi roqmin lau samahti?
Aisyah : Kalau awak mengizinkan, nombor berapakah rumah awak?

فـَــاطـِــمـَــة : رَقـْــمُ التـِّــسـْــعـَــةِ
Fatimah : Roqmut tis’ah
Fatimah : Nombor sembilan

عـَــائِــشـَــة : هـَــلْ بـَــيـْــتـُــكِ بَــعـِــيـْــدٌ مـِــن ْ ’مَــيـْــدَان ْ سـِــيْــلـِــيـْــرَا‘؟
Aisyah : Hal baituki ba’iidun min ‘Medan Selera’?
Aisyah : Apakah rumah awak jauh dari ‘Medan Selera’?

فـَــاطـِــمـَــة : لا َ، بـِــجـَــانـِــبـِــهِ تـَــمـَــامـًــا. وَأ َيـْــن َ أ َنـْــتِ سـَــاكـِــنـَــة ٌ يـَــا عـَــائـِــشـَــة ُ؟
Fatimah : La, bijaanibihi tamaaman. Wa aina anti saakinatun ya Aisyah?
Fatimah : Tidak, rumah saya tepat di sebelahnya. (dan) Di manakah awak tinggal hai Aisyah?

عـَــائِــشـَــة : أ َنـَــا سـَــاكـِــنـَــة ٌ فـِــى كـُــومـْــبـَــكْ
Aisyah : Ana saakinatun fii Gombak.
Aisyah : Saya duduk di Gombak.

فـَــاطـِــمـَــة : فـِــى أ َيـّـَــةٍ مـِــن ْ كـُــومـْــبـَــكْ؟
Fatimah : Fii ayyatin min Gombak?
Fatimah : Di bahagian manakah daripada Gombak.

عـَــائِــشـَــة : فـِــى النـّـَــاحـِــيـَــةِ الـْــغـَــرْبـِــيـّـَــةِ
Aisyah : Fin naahiyatil ghorbiyyah.
Aisyah : Di bahagian Barat.

BAHASA URDHU:

1. Ilm se halal haram ki pehcan hotihe.

Dengan ilmu kita tahu tentang halal dan haram.

A person knows about the halal and haram things through knowledge.

2. Zikar dil or ruh ki rahat hey.

Zikir makanan jiwa dan hati.

Zikir is food for soul and heart.

3. Iskelye hame rozana subh or syam so martabah ‘suhanallahi walhamdulillahi walaa’ilaaha illallahu wallaahu akbar….’, so martabah Darud Syarif, so martabah istighfar parna chahiye

Oleh itu, eloklah kita berzikir seratus kali ‘suhanallahi walhamdulillahi walaa’ilaaha illallahu wallaahu akbar….’, seratus kali selawat kepada Nabi s.a.w dan seratus kali istighfar setiap pagi dan petang.

Therefore we should recite 100x ‘suhanallahi walhamdulillahi walaa’ilaaha illallahu wallaahu akbar….’, 100x sholawat and 100x istighfar in the morning and evening daily.

Rozana : setiap hari
So : seratus
Martabah : kali

Rujukan:
1. Hj. Mustafa Umar .1997. PERBUALAN BAHASA ARAB PERINGKAT ASAS. Kuala Lumpur : Darul Nu’man. m.s 13-14.
2. Bahasa Urdhu – Abdullah Bai – Mumbai

4 thoughts on “Dialog Asas : السـَّـكـَـنُ : Tempat Tinggal (1)”

  1. Pingback: BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi Apabila, Membaiki Mesin Basuh | ArabMykrk.com

  2. Pingback: اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Video Colour In Arabic, الألوان | ArabMykrk.com

Comments are closed.

Share/Save
Share/Save
Scroll to Top