Print Friendly, PDF & Email


أ َيـْــنَ تـَــتـَــوَظـّـَـفُ يـَـا عـُــمـَــر؟ &
aina tatawazzofu ya Umar?
& Di manakah awak bekerja hai Umar?

أ َتـَــوَظـّـَــفُ فـِــى شـِــرْكـَــةِ بُــرُوتـُــونَ @
atawazzofu fii syirkati buruutuun
@ Saya bekerja di syarikat Proton.

أ َيـْــنَ مـَـقـَــرّ ُهـَــا؟ &
aina maqorruha?
& Di manakah tempatnya (pejabatnya)?

مـَـقـَــرّ ُهـَــا فـِــى شـَــاه عـَــالـَــمْ @
maqorruhaa fii Shah Alam
@ Tempatnya (pejabatnya di Shah Alam.

وَأ َيـْــنَ تـَــشـْــتـَــغـِــلُ؟ &
wa’aina tasytaghilu?
& Dan di mana pulakah awak bekerja?

أ َشـْـتـَــغـِــلُ فـِــى و ِز َارَةِ التـّـَــعـْــلـِــيم @
asytaghilu fii wizaarotit taaliim
@ Saya bekerja di Kementerian Pelajaran.

أ َيـْــنَ دِيوَانـُــهـَــا؟ &
aina diiwaanuhaa?
& Di manakah pejabatnya?

دِيوَانـُــهـَــا فـِــى كـُــوَلاَ لـُــمـْـفـُــور @
diiwaanuhaa fii Kuala Lumfuur
@ Pejabatnya di Kuala Lumpur.BAHASA URDHU:

Qur’an Majid ki eik ayat sikna so rakaat se afdzal he or ilm ka eik bab sikna hazar se afdzal he.
Belajar sepotong ayat al-Qur’an adalah lebih baik daripada seratus rakaat solat sunat, (belajar) satu bab ilmu (samada dapat amalkan atau tidak) adalah lebih baik daripada seribu rakaat solat sunat.

eik : satu (sepotong)
so : seratus
hazar: seribu

To learn one ayat of Holy Qur’an is better than one hundred rakaat nafil, one chapter of knowlwdge is better than one thousand rakaat nafil.

nota: Maksud hadith ini bukanlah bermakna kita hanya perlu menuntut ilmu sahaja dan meninggalkan solat sunat, semua amalan agama ada kelebihan-kelebihannya tersendiri. Kadang kala dalam situasi yang berlainan, solat sunat tertentu pula lebih afdhal dikerjakan pada waktu tersebut berbanding menuntut ilmu. Rasulullah s.a.w pernah bersabda yang maksudnya lebih kurang “Sebaik-baik hamba ialah orang yang sentiasa memerhatikan pergerakan matahari dan bulan untuk beribadat kepada Allah.” Wallahua’lam.

Rujukan:
1. Hj. Mustafa Umar .1997. PERBUALAN BAHASA ARAB PERINGKAT ASAS. Kuala Lumpur : Darul Nu’man. m.s 13-14.
2. Bahasa Urdhu – Amin Bai Pancasila.
3. e-alqamus
4. Smiley: zaazu.com, smileycentral.com

Tajuk berkaitan:
1.Mengapa huruf mad tidak dibariskan?
2. Mengapa huruf arab terakhir tiada baris atau tanda bacaan?
3. Kelebihan amalan-amalan yang disunatkan