Print Friendly, PDF & Email
@ مـَــاذ َا عـَــمَــلُ أ َبـِــيـْــكَ يـَــا عـُــثـْــمـَــانُ؟
Maazaa ‘amalu abiika yaa Uthman?
@ Apakah pekerjaan ayah awak hai Usman?

 

& هـُــوَ فـَــلاَّحٌ، لـَــهُ مـَــز ْرَعـَــة ٌ وَاسـِــعـَــة ٌ فـِــى الـْــقـَــرْيـَــةِ

 

 

Huwa fallaahun, lahu mazro’atun waasi’atun fil qoryati.
& Dia adalah seorang petani, dia mempunyai sawah yang luas di desa.

 

@ مـَــاذ َا يـَــز ْرَعُ أ َبـُــوْكَ فـِــى الـْــمـَــز ْرَعـَــةِ؟

 

 

Maazaa yazro’u abuuka fil mazro’ati?
@ Apakah yang ditanam ayah awak di sawah?

 

& هـُــوَ يـَــز ْرَعُ الرّ ُز ّ وَالذ ّ ُرَّة

 

 

Huwa yazro’ur ruzza wazzurrota.
& Dia menanam padi dan jagung.

 

@ هـَــلْ هـُــوَ رَئـِــيـْــسُ الـْــقـَــرْيـَــةِ؟

 

 

Hal huwa ro’iisul qoryati?
@ Apakah dia seorang ketua kampung?

 

& لاَ، لـَــيـْــسَ هـُــوَ رَئـِــيـْــسَ الـْــقـَــرْيـَــةِ بـَــلْ أ َخـُــوْهُ

La, laisa huwa ro’iisul qoryati bal akhuuhu.
& Tidak. dia bukanlah seorang ketua kampung, tetapi saudaranya yang ketua kampung.
 
@ هـَــلْ أ َخـُــوهُ فـَــلاَّحٌ أ َيـْــضًا؟
Hal akhuuhu fallaahun aidhon?
@ Apakah saudaranya itu juga seorang petani?

 

& لاَ، لـَــيـْــسَ هـُــوَ فـَــلاَّحـًــا بـَــلْ مـُــدَر ِّسٌ
La, laisa huwa fallaahan bal mudarrisun.
& Tidak, dia bukanlah seorang petani. Sesungguhnya dia seorang guru.

Rujukan:
1. Hj. Mustafa Umar .1997. PERBUALAN BAHASA ARAB PERINGKAT ASAS. Kuala Lumpur : Darul Nu’man. m.s 12-13.

2 Responses

  1. Pingback: PERBUALAN/KOMUNIKASI/DIALOG : عـِــنـْــدَمـَــا : Apabila | ArabMykrk.com