Print Friendly, PDF & Email****************************


(أ َيّ ُ، أ َيّ َ ، أ يِّ– ayyu, ayya, ayyi ) – baris ي berubah mengikut kedudukannya di dalam ayat)

شـَــىْءٍ– syai’in (huruf hamzah (ء)mesti berbaris dua (tanwin) di bawah kerana شـَــىْءٍadalah isim yang tiada ال dan kedudukan dalam ayat – mudhofun ilaih, tanda mudhofun ilaih ialah berbaris bawah)

****************************

(Situasi Hendak Membeli Hadiah – هندق ممبلي هديه – Buying A Gift)


* أ ُر ِيــدُ أ َنْ أ َشـْــتـَــر ِيَ هـَــدِيـَّــة ً لا ِبـْــنـَــتـِــى

ساي هندق ممبلي هديه اونتوق انق ڤرمڤوان ساي
Saya hendak beli hadiah untuk anak perempuan saya.
I would like to have a gift for my daughter.

أ ُر ِيــدُ : saya hendak
أ َنْ : (tiada makna, fungsinya menggabungkan 2 perkataan (seperti ‘to’ dalam B.Inggeris)
أ َشـْــتـَــر ِيَ : saya beli
هـَــدِيـَّــة : hadiah
لا ِبـْــنـَــتـِــى : untuk anak perempuan saya
(لِ : untuk, ابـْــنـَــتِ : anak perempuan, ى : saya)

# مـَــاذ َاتـُــر ِيــدُ / تـُــر ِيــدِيــنَ؟

هندق اڤ؟
Hendak apa?
What kind of gift would you want?

مـَــاذ َا : apa, apakah
تـُــر ِيــدُ : awak (L) hendak
تـُــر ِيــدِيــنَ : awak (P) hendak

أ َيَّ َ شـَــىْءٍ مـُــنـَــاسـِــبٍ

اڤ٢ يڠ سسواي
Apa-apa yang sesuai.
Anything special.

أ َيَّ َ شـَــىْءٍ : apa-apa, apa saja, ‘ape-ape aje’
مـُــنـَــاسـِــبٍ : sesuai, yang sesuai

# هـَــلْ تـُــر ِيــدُ / تـُــر ِيــدِيــنَ لـُــعـْــبـَــة ً؟

هندق ماءينن؟
Hendak mainan?
How about toys?

* يـُــمـْــكـِــنُ

بوليه
Boleh.
Sound good.

PERBUALAN SESAMA LELAKI:

أ ُر ِيــدُ أ َنْ أ َشـْــتـَــر ِيَ هـَــدِيـَّــة ً لا ِبـْــنـَــتـِــى
Uridu an asytariya hadiyyatan libnati.
ساي هندق ممبلي هديه اونتوق انق ڤرمڤوان ساي
Saya hendak beli hadiah untuk anak perempuan saya.

# مـَــاذ َا تـُــر ِيــدُ؟
Maza turiidu? (turiid)
هندق اڤ؟
Hendak apa?

* أ َيَّ َ شـَــىْءٍمـُــنـَــاسـِــبٍ
Ayya syai’in munaasibin. (munaasib)
اڤ٢ يڠ سسواي
Apa-apa yang sesuai.

# هـَــلْ تـُــر ِيــدُ لـُــعـْــبـَــة ً؟
Hal triidu lu’batan? (lu’bah)
هندق ماءينن؟
Hendak mainan?

* يـُــمـْــكـِــنُ
Yumkinu. (Yumkin)
بوليه
Boleh.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:

* أ ُر ِيــدُ أ َنْ أ َشـْــتـَــر ِيَ هـَــدِيـَّــة ً لا ِبـْــنـَــتـِــى
Uridu an asytariya hadiyyatan libnati.
ساي هندق ممبلي هديه اونتوق انق ڤرمڤوان ساي
Saya hendak beli hadiah untuk anak perempuan saya.

# مـَــاذ َا تـُــر ِيــدِيــنَ؟
Maza turiidiina? (turiidiin)
هندق اڤ؟
Hendak apa?

* أ َيَّ َ شـَــىْءٍ مـُــنـَــاسـِــبٍ
Ayya syai’in munaasibin. (munaasib)
اڤ٢ يڠ سسواي
Apa-apa yang sesuai.

# هـَــلْ تـُــر ِيـْـدِيـْـنَ لـُــعـْــبـَــة ً؟
Hal triidiina lu’batan? (lu’bah)
هندق ماءينن؟
Hendak mainan?

* يـُــمـْــكـِــنُ
Yumkinu. (Yumkin)
بوليه
Boleh.

Rujukan:
هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِ Radio IKIM.FM (Pn. Mona Jasman dan Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim)

English Translator: Teacher Nash, Smiley: www.SmileyCentral.com and Plugin Zaazu Emoticon.