Print Friendly, PDF & Email

حـَـتـّـَى الآنَ
sampai sekarang

(Situasi 1: Mencari Kawan Kerana Mesyuarat)

PERBUALAN SESAMA LELAKI:

* أ َيـْــنَ أ َنـْــت َ، لـِــمـَــاذ َا لـَــمْ تـَــصـِــلْ حـَــتـّـَــى الآن َ؟
Aina anta, Limaza lam tasil hattal aana?
* Awak di mana, Kenapa belum tiba sampai sekarang?

# أ َنـَــا فـِــى الطـّـَــر ِيق
Ana fit toriiqi.
# Saya dalam perjalanan (on the way).

*تـَــعـَــالَ بـِــسـُــرْعـَــةٍ، الإ ِجـْــتـِــمـَــاعُ سـَــيـَــبـْــدَأ ُ بـَــعـْــدَ قـَــلـِــيل
Ta’aala bisur’atin, alijtimaa’u sayabda’u ba’da qoliilin.
# Datanglah cepat, mesyuarat akan bermula sekejap lagi.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:

* أ َيـْــنَ أ َنـْــت ِ ، لـِــمـَــاذ َا لـَــمْ تـَــصـِــلـِــى حـَــتـّـَــى الآن َ؟
Aina anti, Limaza lam tasilii hattal aana?
* Awak di mana, Kenapa belum tiba sampai sekarang?

# أ َنـَــا فـِــى الطـّـَــر ِيق
Ana fit toriiqi.
# Saya dalam perjalanan (on the way).

*تـَــعـَــالـِــى بـِــسـُــرْعـَــةٍ، الإ ِجـْــتـِــمـَــاعُ سـَــيـَــبـْــدَأ ُ بـَــعـْــدَ قـَــلـِــيل
Ta’aalii bisur’atin, alijtimaa’u sayabda’u ba’da qoliilin.
# Datanglah cepat, mesyuarat akan bermula sekejap lagi.

(Situasi 2: Bertanya Tentang Keputusan Periksa)

PERBUALAN SESAMA LELAKI:

* هـَــلْ نـَــجـَــحـْــت َ؟
Hal najahta?
* Awak dah lulus?

# لاَ أ َدْر ِى. النـّـَــتـِــيجـَــة ُ لـَــمْ تـَــظـْــهـَــرْ حـَــتـّـَــى الآن
La adrii, an-natiijatu lam tazhar hattal aana.
# Saya tak tahu, keputusan belum keluar sampai sekarang.

* سـَــتـَــنـْــجـَــحُ إ ِن ْ شـَــاءَ اللهُ
Satanjahu insyaAllahu.
* Awak akan lulus insyaAllah (sekiranya Allah mahu)

# أ َتـَــمـَــنـّـَــى ذ َ ٰ لـِـكَ
Atamannaa zaalika.
# Saya harap begitu.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:

* هـَــلْ نـَــجـَــحـْــت ِ؟
Hal najahti?
* Awak dah lulus?

# لاَ أ َدْر ِى. النـّـَــتـِــيجـَــة ُ لـَــمْ تـَــظـْــهـَــرْ حـَــتـّـَــى الآن
La adrii, an-natiijatu lam tazhar hattal aana.
# Saya tak tahu, keputusan belum keluar sampai sekarang.

* سـَــتـَــنـْــجـَــحـِــينَ إ ِن ْ شـَــاءَ اللهُ
Satanjahiina insyaAllahu.
* Awak akan lulus insyaAllah (sekiranya Allah mahu)

# أ َتـَــمـَــنـّـَــى ذ َ ٰ لـِـكَ
Atamannaa zaalika.
# Saya harap begitu.

Rujukan :

هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِ Radio IKIM.FM (Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim & Pn. Mona binti Jasman)
Smiley: zaazu-emoticons, smileycentral.com

 

3 Responses

  1. Pingback: PERBUALAN/KOMUNIKASI/DIALOG : عـِــنـْــدَمـَــا : Apabila | ArabMykrk.com