BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi Tetapi, Anak Hendak Jalan-jalan

Print Friendly, PDF & Email

لـَٰـكـِنْ
tetapi : but.

(Situasi: Anak Hendak Keluar Jalan-jalan)

* َأ َيـْــن َ تـُــر ِيـْــدُ / تـُــر ِيـْـــدِيـْــنَ أ َن تـَــذ ْهـَــبَ /
تـَــذ ْهـَــبـِــى ؟

كمان اوق نأ ڤرڬي؟
Ke mana awak nak pergi?
Where are you going?

َأ َيـْــن : Ke mana
تـُــر ِيـْــدُ : awak (L) hendak
(Feel mudari’, dhamir kembali kepada ‘anta’ ‘أ َ نـْــتَ’ ,
Oleh kerana tidak di dahului dengan apa-apa huruf, sama ada huruf nasab atau jazam, feel ini marfu’ – alamat marfu’nya dengan dhammah / baris depan pada huruf terakhirnya iaitu ‘dal’.)
تـُــر ِيـْـــدِيـْــنَ : awak (P) hendak
(Feel mudari’, dhamir kembali kepada ‘anti’ ‘أ َ نـْــتِ’ ,
Oleh kerana tidak di dahului dengan apa-apa huruf, sama ada huruf nasab atau jazam, feel ini marfu’ – alamat marfu’nya dengan thubut (ثبوت) / dikekalkan huruf ‘nun’)
أ َنْ : (tiada makna, cuma berfungsi sebagai penghubung 2 perbuatan seperti fungsi ‘to’ dalam Bahasa Inggeris)
تـَــذ ْهـَــبَ : awak (L) pergi
(Feel mudari’, dhamir kembali kepada ‘anta’ ‘أ َ نـْــتَ’ ,
huruf ‘ba’ berbaris atas kerana feel mudari’ mansub dengan huruf nasab ‘أ َنْ’– alamat mansubnya dengan fathah / baris atas pada huruf terakhirnya iaitu ‘ba’.)
تـَــذ ْهـَــبـِــى : awak (P) pergi
(Feel mudari’, dhamir kembali kepada ‘anti’ ‘أ َ نـْــتِ’ ,
dibuang huruf ‘nun’ – asalnya تـَــذ ْهـَــبـِــيـْــنَ kerana feel mudari’ mansub dengan huruf nasab ‘أ َنْ’– alamat mansubnya dengan hazaf (حذف ) / buang huruf ‘nun’.)

# أ ُر ِيـْــدُ أ َن ْ أ ُقـَــابـِــلَ أ َصـْــدِقـَــائـِــى
ساي نأ جومڤا كاون٢
Saya nak jumpa kawan-kawan.
I want to meet my friend.

أ ُر ِيـْــدُ : Saya nak
(Feel mudhari’ kembali kepada dhamir ‘ana’ ’أ َنـَــا‘ )
أ َنْ : (tiada makna, cuma berfungsi sebagai penghubung 2 perbuatan seperti fungsi ‘to’ dalam Bahasa Inggeris)
أ ُقـَــابـِــلَ : saya jumpa
(Feel mudhari’ kembali kepada dhamir ‘ana’ ’أ َنـَــا‘ )
أ َصـْــدِقـَــائـِــى : kawan-kawan saya
( أ َصـْــدِقـَــائـِ : kawan-kawan, ــى : saya)
~ أ َصـْــدِقـَــاءٌ : kawan-kawan (jama’ / plural) صـَــدِيـْــقٌ : kawan (mufrad / singular). ~

* مَــتـَــى تـَــرْجـِــعُ/ ََتـَــرْجـِــعـِــيـْــن ؟
بيلا نأ باليق؟
Bila nak balik?
When will you be back?

مَــتـَــى : Bila
تـَــرْجـِــعُ : awak (L) balik
(Feel mudari’, dhamir kembali kepada ‘anta’ ‘أ َ نـْــتَ’ ,
Oleh kerana tidak di dahului dengan apa-apa huruf, sama ada huruf nasab atau jazam, feel ini marfu’ – alamat marfu’nya dengan dhammah / baris depan pada huruf terakhirnya iaitu ‘ain’.)
ََتـَــرْجـِــعـِــيـْــن : awak (P) balik
(Feel mudari’, dhamir kembali kepada ‘anti’ ‘أ َ نـْــتِ’ ,
Oleh kerana tidak di dahului dengan apa-apa huruf, sama ada huruf nasab atau jazam, feel ini marfu’ – alamat marfu’nya dengan thubut ( ثبوت ) / dikekalkan huruf ‘nun’)
# لاَ أ َدْر ِى ساي تأ تاهو Saya tak tahu.Not sure.

لاَ : tak, tidak
أ َدْر ِى : Saya tahu
(Feel mudhari’ kembali kepada dhamir ‘ana’ ’أ َنـَــا‘ )

* حـَــسـَــنـًــا، وَ لـَٰـكـِنْ لاَ تـَــتـَــا َخـّـَــرْ / تـَــتـَــا َخـّـَــر ِى
باءيقله، تاڤي جاڠن لمبت
Baiklah, tapi jangan lambat.
Ok, don’t be too late.

حـَــسـَــنـًــا : Baiklah
وَلـَٰـكـِنْ : tapi, tetapi
( وَ : dan, لـَٰـكـِنْ : tapi, tetapi)
لاَ : jangan (huruf nahi – memajzumkan – baris sukun / mati feel mudhari’)
تـَــتـَــا َخـّـَــرْ : awak (L) lambat
(Feel mudari’, dhamir kembali kepada ‘anta’ ‘أ َنـْــتَ’ ,
huruf ‘ro’ berbaris sukun / mati kerana feel mudari’ majzum dengan huruf nahi ‘لاَ’ – alamat majzumnya dengan sukun / baris mati pada huruf terakhirnya iaitu ‘ro’.)
تـَــتـَــا َخـّـَــر ِى : awak (P) lambat
(Feel mudari’, dhamir kembali kepada ‘anti’ ‘أ َنـْــتِ’ ,
dibuang huruf ‘nun’ – asalnya تـَــتـَــا َخـّـَــر ِيـْــنَ kerana feel mudari’ majzum dengan huruf nahi ‘لاَ’- alamat majzumnya dengan hazaf (حذف ) / buang huruf ‘nun’.)

PERBUALAN SESAMA LELAKI:

* أ َيـْــن َ تـُــر ِيـْــدُ أ َن ْ تـَــذ ْهـَــبَ ؟
Aina turiidu an tazhaba (tazhhab)?
كمان اوق نأ ڤرڬي؟
Ke mana awak nak pergi?

# أ ُر ِيـْــدُ أ َن ْ أ ُقـَــابـِــلَ أ َصـْــدِقـَــائـِــى
Uriidu an uqoobila asdiqoo’ii.
ساي نأ جومڤا كاون٢
Saya nak jumpa kawan-kawan.

* مَــتـَــى تـَــرْجـِــعُ ؟
Mataa tarji’u?
بيلا نأ باليق؟
Bila nak balik?

# لاَ أ َدْر ِى
Laa adrii.
ساي تأ تاهو
Saya tak tahu.

* حـَــسـَــنـًــا، وَ لـَٰـكـِنْ لاَ تـَــتـَــا َخـّـَــرْ
Hasanan, walaakin laa tata’akh khor.
باءيقله، تاڤي جاڠن لمبت
Baiklah, tapi jangan lambat.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:

* أ َيـْــن َ تـُــر ِيـْـــدِيـْــن أ َن ْ تـَــذ ْهـَــبـِــى ؟
Aina turiidiina an tazhabii?
كمان اوق نأ ڤرڬي؟
Ke mana awak nak pergi?

# أ ُر ِيـْــدُ أ َن ْ أ ُقـَــابـِــلَ أ َصـْــدِقـَــائـِــى
Uriidu an uqoobila asdiqoo’ii.
ساي نأ جومڤا كاون٢
Saya nak jumpa kawan-kawan.

* مَــتـَــى تـَــرْجـِــعـِــيـْــن ؟
Mataa tarji’iina (tarji’iin)?
بيلا نأ باليق؟
Bila nak balik?

# لاَ أ َدْر ِى
Laa adrii.
ساي تأ تاهو
Saya tak tahu.

* حـَــسـَــنـًــا، وَ لـَٰـكـِنْ لاَ تـَــتـَــا َخـّـَــر ِى
Hasanan, walaakin laa tata’akh khorii.
باءيقله، تاڤي جاڠن لمبت
Baiklah, tapi jangan lambat.

Buah Tangan:
Mykrk al-Jauhariy @ http://ArabMykrk.com

Rujukan:
1. هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِRadio IKIM.FM (Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim & Pn. Mona binti Jasman)
2. Teacher Nash.
3. DAFTAR KATA EJAAN JAWI / KAMUS JAWI(excel 57142 patah perkataan)
4. Smiley: Smiley Central dan zaazu.com

Share/Save
Share/Save
Scroll to Top