Print Friendly, PDF & Email

GALERI

1. Perahu : ز َوْرَقٌ

2. ( Beg: مـِحـْـفـَـظـَة ) ( Payung: مـِـظـَـلــَّـة ) (Tuala Mandi: مـِـنـْـشـَـفـَـة )

3. Apa Cita-cita Awak? : مـَـا آمـَـالـُـك؟

4. Satu Perkataan Banyak Makna ( بـَـيـْت )

5. Haiwan-haiwan : ا َلـْـحـَـيَوَانـَـات / حيوان

6. Cuaca : الطـَّقـْـسُ / چواچا

7. Alam Semesta : الطـَّـبـِـيـعـَـة ُ / عالم سمستا

8. Perbualan Telefon : ا َلـْـمـُـحـَـاوَرَة ُالـْـهـَـاتـِـفـِـيـَّـة

9. Wanita : مـَــرْآة Cermin : مـِــرْآة

10. Anggota Badan : أ َعـْــضـَــاءُ الـْــجـِــسـْــم

11. Tarikh Dan Peristiwa : التـَّــوَار ِيـْــخُ وَالـْــحـَــوَادِيـْــثُ

12. This is a man, This is a leg (رجل)

13. Makanan dan Minuman (الطعام والشراب)

14. Di dalam kelas : فى الفصل

15. Selamat Hari Raya : كـُلّ ُ عـَـام ٍ وَأ َنـْـتـُـمْ بـِـخـَـيْرٍ

16. Buah-buahan : فـَــاكـِــهـَــة (buah) : فـَــوَاكـِــهُ (buah-buahan)

17. Cuti Sekolah

18. Masa: Waktu: الساعات

19. اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 1.1 : هَـٰـذ َا : Ini

20. اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 1.2 : (مـَــا:Apakah), (أ:Adakah), (َهَـٰـذ َا:Ini), (نـَعَـمْ:Ya), (لاَ:Tidak)

21. اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 1.3 : Latihan 1 – مَا هَـٰـذ َا : Apakah / Apa ini?

22. اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 1.4 : Latihan 2 -أ َهَـٰـذ َا : Adakah ini……?

23. اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 1.6 :(مَـنْ:Siapakah),(مـَــا:Apakah),(أ:Adakah),(َهَـٰـذ َا:Ini),(نـَعَـمْ:Ya),(لاَ:Tidak)

24. صرف/SARAF/SORF: Pelajaran 1.2 : أوزان الفعل الثلاثى المجرد (Wazan Yang Terbanyak Digunakan Mengikut Urutan)

25. GALERI: الأضحية : Al-Udhiyyah : Sembelihan Hari Raya Haji

26. اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 5: Mudhof dan Mudhofun Ilaih: Jawapan Latihan 8 Dan 9

27. Apakah Ucapan Sempena Kedatangan Ramadan dan Apa Pula Jawapannya?

28. GALERI: 25 Contoh Perbualan / Komunikasi / Dialog Bahasa Arab