Lughah (Khas Untuk Pelajar Baru)

Print Friendly, PDF & Email

BAHASA (LUGHAH)

Adalah penting dalam pelajaran Lughah ini anda mengikutinya tanpa melangkau mana-mana tajuk sebab ianya memang disusun sebegitu rupa khusus untuk bangsa yang bukan penutur Bahasa Arab bagi mempelajari Bahasa Arab.
Rujukan: The Madinah Books Series
الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة

Anda perlu ‘scroll’ untuk mengikuti keseluruhan tutorial ini. Informasi yang diberikan ini diharap dapat memberikan banyak manfaat kepada para pembaca yang ingin mendalami bidang Bahasa Arab

PELAJARAN 1

هَـٰـذ َا : Ini
مَا هَـٰـذ َا : Apakah / Apa ini?
أ َهَـٰـذ َا : Adakah ini……?
مَـنْ : Siapakah
مـَــا : Apakah
أ : Adakah
نـَعَـمْ : Ya
لاَ : Tidak
Isim nakirah : الإسماء النكرة : Kata nama am

Pelajaran 1.1 : هَـٰـذ َا : Ini

Pelajaran 1.2 : مَا هَـٰـذا : Apakah / Apa ini?أ َهَـٰـذ َا : Adakah ini? نـَــعـَــمْ : Ya,لاَ : Tidak

Pelajaran 1.3 : Latihan 1 – مَا هَـٰـذا : Apakah / Apa ini?

Pelajaran 1.4 : Latihan 2 –أهَـٰـذا : Adakah ini……?

Pelajaran 1.5 : Latihan 3 – Baca dan Tulis

Pelajaran 1.6 : (مَـنْ : Siapakah),(مـَــا : Apakah),(أ : Adakah),(هَـٰـذ َا : Ini),(نـَعَـمْ : Ya),(لاَ : Tidak).

Pelajaran 1.7 : Latihan 4 – Baca dan tulis

Pelajaran 1 – Jawapan Latihan 1, 2, 3, 4

Pelajaran 1 – Penerangan

Pelajaran 1 – Penerangan versi Bahasa Inggeris

Pelajaran 1 – Kamus

PELAJARAN 2
ذ َ ٰ لـِـكَ : itu
وَ : dan

Pelajaran 2 : ذ َ ٰ لـِـكَ : itu, وَ : dan. Kamus

Pelajaran 2 – Penerangan versi Bahasa Inggeris

PELAJARAN 3

 

alif lam (ال)

Pelajaran 3.1 : alif lam (ال)

Pelajaran 3.2 : Contoh alif lam (ال)

Pelajaran 3.3 : alif lam (ال) Tamrin / Latihan 1 dan 2

Pelajaran 3.4 : ال (alif lam) Jawapan Tamrin / Latihan 1 dan 2

Pelajaran 3.4 : ال (alif lam) Soalan Tamrin / Latihan 3 dan 4

Pelajaran 3, Kamus 1

Pelajaran 3.5 : ال (alif lam) Jawapan Tamrin / Latihan 3 dan 4

Pelajaran 3.6 : ال (alif lam qamariah dan syamsiah ) Dan Tamrin / Latihan 1,2 dan 3

Pelajaran 3, Kamus 2

Pelajaran 3.7 : ال (alif lam qamariah dan syamsiah ) Jawapan Tamrin / Latihan 1,2 dan 3

Pelajaran 3.8 : ال (alif lam qamariah dan syamsiah) Jadual huruf dan contoh, latihan

Pelajaran 3.8 : ال (alif lam qamariah dan syamsiah) Jawapan latihan

PELAJARAN 4
فى، على، من، على

Pelajaran 4.1: Penerangan Isim yang MAJRUR, فـِــى : di, di dalam, عـَــلـَــى : di atas.

Pelajaran 4.1: Latihan 1, هـُــوَ ‘dia lelaki, ia jantan / muzakkar, he, it’ dan هـِــيَ’dia perempuan, ia betina / mu’annath, she, it

Pelajaran 4.1:Jawapan latihan 1, (فـِــى = di, di dalam, عـَــلـَــى = di atas. هـُــوَ ‘ dan ‘ هـِــيَ’)

Pelajaran 4.1: Latihan 2 & 3, Kamus, ( فـِــى = di, di dalam, عـَــلـَــى = di atas. هـُــوَ ‘ dan ‘ هـِــيَ’)

Pelajaran 4.1: Jawapan latihan 2 & 3 ( فـِــى = di, di dalam, عـَــلـَــى = di atas.’ هـُــوَ’ dan ‘ هـِــيَ’)

Pelajaran 4.1: Cara membariskan nama orang lelaki dan perempuan, Latihan

Pelajaran 4.1: Kamus

Pelajaran 4.2: Penerangan Isim yang MAJRUR, مـِــنْ dari, daripada, إ ِلـَــى : ke, kepada

Pelajaran 4.2: Latihan 1, 2, 3 ( مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada)

Pelajaran 4.2: Jawapan Latihan 1, 2, 3 ( مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada)

Pelajaran 4.2: Kamus 1 dan 2

Pelajaran 4.2: Soalan Latihan 4 (من – إلى – فى – على)

Pelajaran 4.2: Jawapan Latihan 4 (من – إلى – فى – على)

PELAJARAN 5
مضاف

Pelajaran 5.1: Mudhof dan Mudhofun Ilaih, Penerangan dan latihan 1

Pelajaran 5.1: Jawapan latihan 1

Pelajaran 5.1: Soalan Latihan 2

Pelajaran 5.1: Jawapan Latihan 2

Pelajaran 5.1: Soalan Latihan 3 dan 4

Pelajaran 5.1: Jawapan Latihan 3 dan 4

Kamus Pelajaran 5

Soalan Latihan 5, 6, 7

Jawapan Latihan 5, 6, 7

Soalan Latihan 8 Dan 9

Jawapan Latihan 8 Dan 9

PELAJARAN 6
هذه

PELAJARAN 7
هذا، هذه، ذلك، تلك

PELAJARAN 8
هذا، ذلك، هذه، تلك

PELAJARAN 9
صفة

PELAJARAN 10
لى، لك، له، لها

PELAJARAN 11
بيتى

PELAJARAN 12

مذكر، مؤنث

PELAJARAN 13

اسم الإشارة للقريب – هذا، هؤلاء
اسم الإشارة للبعيد – ذلك اولئك

PELAJARAN 14
جمع

PELAJARAN 15

ڤروبهن٢ فعل مذكر –> مؤنث، مفرد –> جمع
الضمائر المنفصل

PELAJARAN 16
تمارين
هذا، هؤلاء، اولئك
اسم الإشارة للقريب، للبعيد
عاقل، غير عاقل

PELAJARAN 17
جمع تكسير
PELAJARAN 18

مثنى، جمع

PELAJARAN 19
جمع تكسير، العدد

PELAJARAN 20
جمع مؤنث سالم
العدد ١،٢،٣،٤،٥……

PELAJARAN 21
مدرستى

PELAJARAN 22
الممنوع من الصرف

PELAJARAN 23
تمارين

1 thought on “Lughah (Khas Untuk Pelajar Baru)”

  1. Pingback: اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 5: Mudhof dan Mudhofun Ilaih: Soalan Latihan 5, 6, 7 | ArabMykrk.com

Comments are closed.

Share/Save
Share/Save
Scroll to Top