Print Friendly, PDF & Email

KOMUNIKASI / DIALOG ASAS


PELAJARAN 1 : كـَـيـْـف َ حـَـالـُـكَ : Bagaimana khabarmu? / Apa Khabar?

1.1 : كـَـيـْـفَ حـَـالـُـكَ؟ : Apa Khabar?

1.2: ِصـَـبـَـاحُ الـْـخـَـيْـر : Selamat pagi : Good Morning

1.3: نـَـهـَـارُكَ سـَـعـِـيـْدٌ : Selamat Siang : Good Day

1.4: مـَـسـَـاءُ الـْـخـَـيـْـرِ : Selamat Petang : Good Evening

1.5: لـَـيـْـلـَـة ٌ سـَـعـِـيـْـدَة : Selamat Malam : Good Night

PELAJARAN 2 : التـَّـعَرُّفُ : Perkenalan

2.1: Uthman dan Umar

2.2: Aisyah, Khadijah dan Maryam

2.3: Khairuddin Kelantan dan kawan dari Indonesia

PELAJARAN 3 : الـْـوَظـِـيـفـَـة : Pekerjaan

3.1:Pegawai kerajaan dan peniaga

3.2:Petani, ketua kampung, guru

3.3: Pekerja Syarikat Proton dan Kementerian Pelajaran

PELAJARAN 4 : السـَّـكـَـنُ : Tempat Tinggal

4.1 Tempat Tinggal (1) Aisyah dan Fatimah

4.2 Tempat Tinggal (2) Abdul Qadir

PELAJARAN 5 : الـْـعـُـمـْـرُ : Umur

5.1 Umur (1) Abbas

5.2 Umur (2) Maryam dan Zainab

PELAJARAN 6 : الـْـوَقـْـتُ : Waktu

6.1 Waktu (1) Badri dan Khairi

One Response