Print Friendly, PDF & Email

 

NAHU

 

Kepentingan Mempelajari Ilmu Nahu

PELAJARAN 1: PERKATAAN DAN AYAT: الكلمة والكلام

Pengertian Perkataan dan Ayat تعريف الكلمة والكلام, latihan

Jawapan latihan

PELAJARAN 2 : (Al-kalimah (الكلمة) : perkataan) terbahagi kepada 3 bahagian:
i. الإسم : Isim: nama : noun
ii. الفعـل: Fe’el: perbuatan : katakerja : verb
iii. الحرف : Huruf : particle.

Penerangan dan latihan

Penerangan versi English

Jawapan latihan

Bahagian Isim

Tanda-tanda Isim

Tanwin Tamkin

Tanwin Ta’widh

Sebab-sebab Tanwin Tidak Disebut, Dibaca dan Ditulis

Isim Yang Tidak Boleh Ditanwin – الاسم الذى لا ينصرف

PELAJARAN 3: Isim terbahagi kepada 2 bahagian: تـَـقـْـسـِـيـْــمُ الإسْــم إلـَــى مـُــذ َكـَــر وَمُــؤَنـَّــثٍ
i. Muzakkar مـُــذ َكـَّــر (lelaki / jantan)

Contoh-contoh muzakkarمـُــذ َكـَّــر (lelaki / jantan)

ii. Mu’annath مُــؤَنـَّــثٍ (perempuan / betina)

Gambarajah dan contoh

Penerangan

Contoh-contoh dan wazan-wazan Alif Maqsurah

Contoh-contoh dan wazan-wazan Alif Mamdudah

Tip mengenal pasti sesuatu perkataan itu adalah mu’annath

Tamrin / Latihan

Jawapan Tamrin / Latihan

PELAJARAN 4 : المفرد والمثنى والجمع

PELAJARAN 5 : الجملة الإسمية والجملة الفعلية

PELAJARAN 6 : المبتدأ والخبر

PELAJARAN 7 : الجملة الفعلية تتركب من الأفعال الماضية